Het OuderenLAB

For English see below

Het OuderenLAB in 100 woorden

Stichting het Danspaleis organiseert al 5 jaar ouderwets gezellige dansmiddagen, en brengt eenzame ouderen middels muziek in contact met vrijwilligers in ‘een praatje en een plaatje’. Het OuderenLAB is een nieuw project van het Danspaleis. Het is een aanpak om ouderen te activeren, en zélf activiteiten te ontplooien die het leven van alleenstaande, en soms eenzame, ouderen kleur te geven. Deze aanpak wordt momenteel samen met ouderen ontwikkeld om de vraag en behoefte helder te krijgen. We willen met deze aanvraag de ondervindingen en inzichten uit de samenwerking met ouderen in een tool /methode (serious gaming) omzetten en testen. Op deze manier kunnen ouderen zelf op speelse wijze OuderenLAB’s opzetten en ontstaat er continuïteit en verspreiding van activiteiten voor en door ouderen. Er is reeds budget voor 5 OuderenLAB’s bestaande uit 3 participatieve bijeenkomsten met ouderen. Hiervan vindt er een plaats in Amsterdam.

DIT WIL HET OUDERENLAB MET HET ONTWIKKELTRAJECT BEREIKEN

Het prijzengeld wordt gebruikt voor een proof of concept. Verder zijn de ontwikkeling van het concept en eventueel techniek m.b.t. een spel/methode aandachtspunten. Ook wordt er beoogd om aansluiting te vinden met organisaties die al intensiever bezig zijn met het thema eenzaamheid om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.

 


Het OuderenLAB in 100 words

Already for more than five years now Stichting Het Danspaleis organises social dancing afternoons for elderly. Through music the initiative brings lone elderly in contact with volunteers. Het OuderenLAB is a new project by Het Danspaleis. The project aims to activate elderly to develop activities for widowed and lone elderly themselves. At the moment the approach is being developed in collaboration with elderly.

Deel deze update
Updates over dit project