BOOST voor talenten

BOOST voor talenten in 100 woorden

BOOST voor talenten is een initiatief van BOOST voor Vluchtelingen, een community in Amsterdam Oost waarin buurtbewoners en vluchtelingen samenwerken aan directe integratie van vluchtelingen in onze maatschappij. Door het organiseren van activiteiten hebben de initiatiefnemers contact met zowel asielzoekers als statushouders. Met BOOST voor talenten willen ze hun netwerk in Amsterdam Oost inschakelen om de talenten van vluchtelingen verder te ontwikkelen en in te zetten binnen bestaande ondernemingen.

Wat BOOST voor talenten met het ontwikkeltraject wil bereiken

Het ontwikkeltraject wordt ingezet om een aantal activiteiten voor en door vluchtelingen, ondersteund door de netwerken van buurtbewoners in Amsterdam Oost, te versterken. Denk aan het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving (Administratie Café), cursussen om gewenste vaardigheden op te doen (computercursus, cursus Engelse taal), maar ook ondersteuning bij de opzet van ondernemingen en het verwerven van ZZP-opdrachten. En bij voorkeur zetten ze het liefst een aantal deelnemers uit hun eigen initiatief in binnen het ontwikkeltraject, zodat ze direct ervaring en contacten opdoen.

Deel deze update
Updates over dit project