Chef Het Samen

Chef Het Samen in 100 woorden

Door te experimenteren met workshops en het ontwikkelen van kookboeken leert Chef Het Samen kinderen en ouders alles over een gezonde leefstijl. Het is een uniek concept voor gezonder eten, want co-creatie met kinderen staat centraal. Daarom willen ze opschalen: meer workshops, meer boekjes en meer films voor álle Amsterdamse kids. We willen daarnaast ook een fysieke Chef Het Samen locatie vinden om samen te koken, te kweken en online content te maken.

Dit wil Chef Het Samen met het ontwikkeltraject bereiken

De incidentele bekostiging die nu wordt ingezet vanuit o.a. prijzen en subsidies is fijn, maar niet echt duurzaam. In het ontwikkeltraject gaan ze op zoek naar partijen die hiermee kunnen helpen. Ook de juridische vorm en de strategische positionering van het initiatief willen ze verder verkennen. Zijn de middelen die Chef Het Samen nu inzet de meest optimale om hun doel te bereiken? Als deze zaken kunnen worden aangepakt hoopt Chef Het Samen een begrip te worden met een bredere bekendheid.

Deel deze update
Updates over dit project