Crowdsourcing Mr. Visserplein

Crowdsourcing Mr. Visserplein IN 100 WOORDEN

In de ontwikkeling van de stad wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met de akoestische waarde van de publieke ruimte. Samen met bewoners, Soundtrackcity en het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam brengt Crowdsourcing Mr. Visserplein de soundscape van het Mr. Visserplein in kaart. Bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden onderzoeken en leren in het project hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Samen werken ze aan innovatieve oplossingen om de verblijfskwaliteit van het Mr. Visserplein te verbeteren.

DIT WIL Crowdsourcing Mr. Visserplein MET HET ONTWIKKELTRAJECT BEREIKEN

Binnen Amsterdammers, Maak je Stad! wil Soundtrackcity verkennen hoe je deze thematiek; geluid als fundamenteel aspekt binnen het ontwerpproces van de publieke ruimte, onder de aandacht brengt op beleidsniveau binnen de gemeente Amsterdam, ook al is daar vanuit de gemeente geen concrete opdracht voor. Hoe genereert Soudtrackcity de nodige interesse en partnerschappen zodat het onderwerp geluid in de stad meer aandacht krijgt van beleidsmakers en stadsontwikkelaars? Binnen het ontwikkeltraject wil Soundtrackcity haar communicatie naar een hoger plan tillen. Daarbij wordt ingezien dat ze niet alleen zelf het hele verhaal hoeft te vertellen. Er zijn ambassadeurs nodig.

Deel deze update
Updates over dit project