De Kolenkit Centrale

De Kolenkit Centrale in 100 woorden

De Kolenkit Centrale van Cascoland ontwikkelt in samenwerking met bewoners van de Kolenkitbuurt drie projecten rond de onlosmakelijk verbonden thema’s tuinieren, koken en afval. Zo wordt er samen met tuinierende buurtbewoners de BuurtMoesBinnenTuin aangelegd, worden lokale koks begeleid om een lijn van BuurtProducten op te zetten, en worden kinderen uit de buurt meegenomen op AfvalSpeurtochten. Doordat de drie projecten aan elkaar gekoppeld zijn wordt het bewustzijn over circulariteit, participatie en zelfredzaamheid van de buurtbewoners versterkt.

DIT WIL De Kolenkit Centrale MET HET ONTWIKKELTRAJECT BEREIKEN

Om de buurt zo veel mogelijk mee te krijgen in de drie centrale thema’s, is het van belang om één verhaal te vertellen. De uitdaging is om de drie elementen in één verhaal te vatten. De Kolenkit deelprojecten dienen allemaal een deel uit te maken van een verhaal over de cyclus van productie. Dit verhaal zal door participatie overgedragen worden aan de bewoners. Daarbij kan dit initiatief tevens een brug slaan tussen oude en nieuwe bewoners in de buurt.

Deel deze update
Updates over dit project