Designathon Works

Designathon Works in 100 woorden

Speels en uitdagend ontwerpend leren op school. Bij Designathon Works hebben ze een leermethode voor basisscholen ontwikkeld waarmee op praktische en betaalbare wijze invulling gegeven kan worden aan de kerndoelen Natuur en Techniek. Aan de hand van kant-en-klare lespakketten, designathons genoemd, verzinnen, bouwen en presenteren kinderen hun zelf bedachte oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken, zoals afval, mobiliteit, eten, water, circulaire economie en meer. Zo leren kinderen een betere toekomst te ontwerpen met nieuwe technologieën.

Wat Designathon Works met het ontwikkeltraject wil bereiken

Ondanks de groei van co-creatie in vele sectoren – zowel publiek als privaat – zijn er nog weinig goede voorbeelden van kinderen die serieus genomen worden als co-creeërders van onze gezamenlijke toekomst. Met Designathon Works willen ze laten zien dat de verbeelding van kinderen nieuwe inzichten kan voortbrengen op het gebied van ‘wicked problems’. Ze zien graag dat bedrijven en publieke instituten, kinderen serieus gaan nemen en vaker betrekken als co-creërders van producten en diensten die op hen gericht zijn.

Deel deze update
Updates over dit project