Eco Coin

ECO Coin in 100 woorden

Door het toekennen van waarde wordt het voor mensen aantrekkelijker om duurzaam gedrag te vertonen. Bij ECO Coin drukken ze de waarde van duurzaamheid uit in ECO’s. Munten die je zelf kan verdienen en uiteraard uitgeven aan diverse diensten en producten. Vanuit een learning by doing aanpak verkent ECO Coin met verschillende communities en evenementen de sociale, technische en financiële uitdagingen die aangegaan moeten worden. Zo ontwikkelt ECO Coin een systeem dat zich ontworstelt aan de sociaal economische beperkingen die duurzaam handelen soms in de weg lijken te staan.

Dit wil ECO Coin met het ontwikkeltraject bereiken

ECO Coin is op zoek naar nieuwe samenwerkingen met communities en evenementen. Daarbij zal ECO Coin zich richten op het verder verkennen van de sociale uitdagingen van hun initiatief. Wat is de incentive voor de gebruiker om duurzaam te handelen? Is wat de ECO Coin nu biedt genoeg? Daarnaast willen de initiatiefnemers verschillende businessmodellen verder verkennen om onafhankelijk voortbestaan van de munten mogelijk te maken. Ook de juridische kant van het aanbieden van valuta’s komt aan bod. Moet de munt een valuta zijn die ook in de vorm van wisselkoersen te waarderen is? Wat is er nodig om officieel een valuta te zijn?

Deel deze update
Updates over dit project