KAREL

KAREL in 100 woorden

De KAR voor Elektriciteit op Locatie is een project waarin een oude, elektrisch aangedreven Spijkstaalwagen wordt omgebouwd naar de moderne standaard voor het leveren van schone energie op locatie. Eigenlijk een rijdende batterij met groene energie maar met een maatschappelijke functie. Het Moving Arts Project gebruikt KAREL als mobiel uithangbord voor de stad waarin getoond wordt hoe artistieke evenementen in en rond Amsterdam op duurzame wijze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Dit wil KAREL met het ontwikkeltraject bereiken

Om KAREL verder te ontwikkelen willen de initatiefnemers vanuit verschillende disciplines nadenken over de mogelijkheden om dienstverlening rond KAREL te positioneren. Hierbij is aansluiting binnen de stad als geheel van belang. Verder willen ze Karel ook een meer structurele plek geven in hun organisatie. Hoe kunnen ze hun artistieke werk combineren met het aanbieden van KAREL? Daarbij is vormgeving en tarifering van de aanvullende werkzaamheden ook een aandachtspunt waar ze meer duidelijkheid over willen geven. Tegelijkertijd is het van belang dat KAREL niet gereduceerd wordt tot een batterij op wielen.

Deel deze update
Updates over dit project