Lang Leven in Plan Berlage

Lang Leven in Plan Berlage in 100 woorden

Het stedenbouwkundig Plan Zuid van architect Berlage bestaat 100 jaar. Het is een geliefde buurt, maar hoe ‘age-friendly’ is de buurt? Lang Leven in Plan Berlage onderzoekt hoe ouderen gezond oud kunnen worden in de buurt en ontwikkelt oplossingen om de fysieke en sociale toegankelijkheid van de wijk te vergroten. Het project dient als voorbeeldproject voor andere Amsterdamse wijken, zodat ook die in de toekomst leefbaarder zullen zijn voor ouderen.

Dit wil Lang Leven in Plan Berlage met het ontwikkeltraject bereiken

We zoeken professionele ondersteuning om uit te zoeken wat geschikte pilotlocaties moeten worden voor age-friendly interventies. Daarnaast wilen we binnen dit traject verkennen hoe we medewerking kunnen krijgen van woningeigenaren. Ook de inrichting qua organisatie kan verbeterd worden. Hierbij is het uitwrken van onze business-case een belangrijk aandachtspunt.

Deel deze update
Updates over dit project