Lucas Zorg

Lucas Zorg in 100 woorden

Lucas Zorg is één van de projecten die ontstaan is vanuit de Lucas Community. Lucas Zorg biedt laagdrempelig en wijkgerichte zorg voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen of moeilijk toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Als onderdeel hiervan zet Lucas Zorg zich ook actief in om eenzaamheid te bestrijden. Met betrokken buren als uitgangspunt richt Lucas Zorg zich primair op informele zorg. Lucas Zorg doet al veel voor de buurt, maar wordt nodg niet formeel erkend als zorgaanbieder. Een stap die ze snel hopen te maken, om de buurt en haar bewoners nog beter te kunnen ondersteunen.

Dit wil Lucas Zorg met het ontwikkeltraject bereiken

Lucas Zorg ziet Amsterdammers, Maak je Stad! als een mogelijkheid om twee ontwikkeluitdagingen aan te gaan. De eerste uitgdaging is om ontwikkeling door te voeren die nodig zijn om formeel als zorgaanbeider erkend te worden. Wat zijn kwaliteitseisen waar aan voldaan moet worden voor je als zorgaanbieder gezien kan worden en hoe kan Lucas Zorg daar aan voldoen? Als tweede uitdaging hopen ze een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen; graag fungeren ze als casus waaruit de gemeente leert hoe waardevolle buurtinitiatieven als deze de ruimte kunnen geven om bij te dragen aan een beter Amsterdam.

Deel deze update
Updates over dit project