Makers Unite

Makers Unite in 100 woorden

Makers Unite brengt lokale Amsterdammers en creatieve nieuwkomers zes weken bijeen om duurzame producten met een verhaal te ontwerpen en maken. Niet alleen het eindproduct staat centraal; door samen dingen te maken gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en ontstaan er nieuwe relaties. Deze gesprekken worden gebruikt om meer te weten te komen over deze Amsterdammers, ze te helpen in hun ontwikkeling en professionele presentatie. Zo introduceert Makers Unite hen op de arbeidsmarkt en laat ze kennis maken met educatietrainingen en mogelijke stage- en werkplekken in de creatieve sector die bij hen passen.

Dit wil Makers Unite met het ontwikkeltraject bereiken

In Amsterdam zijn er ruim 12.000 nieuwkomers die bijstand ontvangen. Makers Unite wil de samenwerking met de gemeente versterken om deze doelgroep nog beter te kunnen bereiken. De producten die de deelnemers maken, worden verkocht om het sociale business model van Makers Unite in stand te houden. Het ontwikkelingstraject komt ook van pas om meer verbinding te zoeken met Nederlandse ontwerpers en te leren over verdienmodellen, voor hoogwaardige eindproducten van de deelnemers.

Deel deze update
Updates over dit project