MON€Y SCHOOL

MON€Y SCHOOL in 100 woorden

MON€Y SCHOOL leert kinderen omgaan met geld. Met een team van peer-educators, vrijwilligers en rolmodellen uit het bedrijfsleven wordt op een vernieuwende manier les gegeven aan jongeren van 8-18 jaar. Kinderen testen bijvoorbeeld of A-merken lekkerder zijn dan B-merken en leren welke stappen je moet ondernemen om later je droomberoep uit te kunnen oefenen. Door ook ouders te betrekken bij het programma worden de lessen die de kinderen leren ook aan hen doorgegeven.

Dit wil MON€Y SCHOOL met het ontwikkeltraject bereiken

Op dit moment geeft MON€Y SCHOOL vooral les op basisscholen in Amsterdam-Oost. Het ontwikkeltraject inclusief financiële ondersteuning willen ze gebruiken om op te schalen naar de andere stadsdelen van Amsterdam om zodoende echt een Amsterdams project te worden. De samenwerking met de gemeente wil MON€Y SCHOOL versterken. Ook willen ze verkennen hoe ze kunnen samenwerken met private partners, zoals banken en verzekeraars. De impact die MON€Y SCHOOL heeft op kinderen en ook op grotere schaal op de stad willen ze tenslotte verder onderzoeken en meer zichtbaar maken.

Deel deze update
Updates over dit project