Noordjes Schrijflab

Noordjes Schrijflab in 100 woorden

Geïnspireerd op het Amerikaanse 826national (writing, publishing, tutoring), met Amerikaanse schrijver Dave Eggers als initiator, dat is Noordjes Schrijflab. Hier maken kinderen – met name kinderen met een taal- of sociale achterstand – samen hun huiswerk in een creatieve leeromgeving. Het gratis aanbod zorgt voor een lage drempel. De kinderen worden op gebied van taal en creativiteit begeleid door vrijwilligers en professionals (schrijvers, journalisten, illustrators), die hun vrije tijd doneren aan het schrijflab.

Dit wil Noordjes Schrijflab met het ontwikkeltraject bereiken

Het schrijflab loopt goed en het werk heeft een waardevolle impact op de kinderen. Vooralsnog is het bereik echter vooral beperkt tot Amsterdam Noord en dit wil Noordje veranderen. Om op te schalen en zo nóg meer kinderen en jongeren een plek te kunnen bieden, willen ze een blauwdruk maken van hun werk. Ook willen ze meer leren over effectmeting van hun programma om zo beter inzicht te krijgen in hun jonge deelnemers. Ten slotte willen ze graag nieuwe samenwerkingen aangaan met scholen, gemeenten en andere overheden.

 

Deel deze update
Updates over dit project