School Makandra

School Makandra in 100 woorden

Kinderen leren van kinderen, soms beter dan van ‘grote mensen’. Dat weet Jaïra Daal als geen ander. Ze is 13 jaar en heeft al drie jaar haar eigen school, School Makandra. Iedere zondag geeft ze daar les aan ongeveer 15 tot 20 kinderen. Jaïra heeft nog meer jonge leerkrachten in dienst, die wekelijks komen helpen bij de lessen. Ze ziet haar leeringen groeien en ontwikkelen en voortuitgang boeken in vakken als rekenen, taal, begrijpend lezen, Engels en gymnastiek. Daarnaast is de school voor veel kinderen een tweede thuis; naast de lessen krijgen de leerlingen een warme maaltijd en persoonlijke aandacht.

Dit wil School Makandra met het ontwikkeltraject bereiken

School Makandra wil het ontwikkeltraject gebruiken om meer kinderen les te kunnen geven en om voor kansarme kinderen een iPad aan te kunnen schaffen, zodat zij net als andere kinderen op het gebied van techniek en leren in een online omgeving kunnen meekomen. De 21st Century skills en je weg weten te vinden in een digitale wereld worden steeds belangrijker in het onderwijs, daarom staat het realiseren van deze mogelijkheid voor iedereen voorop bij School Makandra.

Deel deze update
Updates over dit project