Vertical Farms

For English see below

Vertical Farms in 100 woorden

Vertical Farms: de schooltuinen van morgen! combineert verticale landbouw met educatieprogramma’s. De eerste echte vertical farm van het project staat in het A Lab in Noord. De vertical farm gebruikt ledverlichting en waterpomptechnologie om binnen groenten en planten te kunnen laten groeien. Op termijn zullen de vertical farms op en naast scholen worden geïnstalleerd, zodat jongeren zelf kunnen leren verbouwen, kennismaken met nieuwe technologie en meedenken over welke problemen vertical farming kan helpen oplossen.

Dit wil Vertical Farms met het ontwikkeltraject bereiken

Vertical Farms zal jongeren en hun disruptieve kijk op hun initiatief verder gaan en blijven betrekken. Hoe kijken zij tegen deze manier van voedselproductie aan. Wordt het geaccepteerd? Wordt men er bewuster van? Ook wordt de wetenschap opgezocht: het project wordt in september opgepakt en doorontwikkeld op het SciencePark van de UvA.

 


Vertical Farms in 100 words

Vertical Farms combines vertical farming with education programs. The project’s first vertical farm is located in Amsterdam-North’s A Lab. It uses LED-lighting and aquaponics to grow vegetables and plants indoors. In time, the vertical farms will be installed in or next to schools so that students can learn to cultivate vegetables, get acquainted with new technologies, and be part of a movement investigating what urban issues can be solved through vertical farming.

Deel deze update
Updates over dit project