Wie laat wie uit?

Stichting OOPOEH in 100 woorden

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor ouderen en een leuker leven voor huisdieren. Voor dit doel zetten zij ouderen in als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 vliegen in één klap: ouderen helpen aan meer gezelschap en beweging, huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. Met OOPOEH kunnen 55+ers zich nu aanbieden als maatje voor een huisdier. Veel ouderen zijn graag in het gezelschap van een huisdier, maar willen de volledige zorg niet meer dragen. Stichting OOPOEH biedt uitkomst.

Dit wil Stichting OOPOEH met het ontwikkeltraject bereiken

Met het ontwikkeltraject van Amsterdammers, Maak je Stad! wil Stichting OOPOEH het makkelijker en laagdrempelinger maken voor senioren in Amsterdam om deel te nemen aan de activiteiten. Zo wil de stichting investeren in het organiseren van huisbezoeken, aanmaken van online (videovoorstel)profielen van senioren, organiseren van proefwandelingen tussen jongeren met huisdieren en senioren en het bereiken van (kwetsbare) senioren, door samenwerkingsverbanden met Welzijn op recept, fysiotherapeuten en dierenartsassistenten.

Deel deze update
Updates over dit project