Young Nieuw West

Young Nieuw West in 100 woorden

Young Nieuw West is een actief jongerenplatform in Nieuw West. Ze bieden jongeren tussen de 15 en 27 jaar uit de buurt, mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen en anderen te inspireren. Zo helpen zij de jongeren bijvoorbeeld programma’s te organiseren over thema’s die zij zelf aandragen, zoals politiek, werkgelegenheid en talentontwikkeling. Al negen jaar werkt Young Nieuw West op vrijwillige basis hard aan het verbeteren van Nieuw West, voor en door jongeren.

Dit wil Young Nieuw West met het ontwikkeltraject bereiken

Young Nieuw West heeft in negen jaar tijd veel bereikt met hun indrukwekkende projecten en programma’s. Om door te groeien, meer projecten te organiseren, meer jongeren te bereiken en meer impact in de buurt en stad te veroorzaken, is het tijd voor een businessmodel en professionaliseringsslag. Het ontwikkeltraject wordt gebruikt om te onderzoeken hoe ze kunnen groeien in het ondersteunen en stuctureren van projecten en minder afhankelijk zijn van giften en donaties, om zo een nieuwe stap te zetten als organisatie en anderen te inspireren.

Deel deze update
Updates over dit project