Meedoen

Meedoen

Voor wie?

We zijn op zoek naar stadmakers – burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, start-ups, buurtcommunities, individuen met een interessante praktijk – die een nieuwe aanpak laten zien binnen onze thema’s: de Gezonde Stad en de Talentvolle Stad.

Iedereen die zich actief inzet voor de stad kan meedoen. We verwachten dat je gemotiveerd bent. Dat je het prijzengeld, het ontwikkeltraject en het netwerk dat we aanbieden, gaat gebruiken om stappen te zetten waarmee je je initiatief versterkt en meer impact gaat genereren.

© Chris de Bode

We willen van alle initiatieven die meedoen weten op welke vlakken zij zich willen doorontwikkelen en welke concrete doelen hierbij horen. Elk initiatief moet ook zelf inschatten hoeveel financiële ondersteuning nodig is. Je kunt dit allemaal in het inschrijfformulier opgeven. Het bedrag per deelnemer dat beschikbaar is, ligt tussen de € 5.000 en € 20.000 euro. Afhankelijk van je motivering kan het bedrag dat je hebt aangevraagd worden aangepast.

Inschrijfprocedure

Schrijf je in via het inschrijfformulier. De inschrijfprocedure loopt tot en met vrijdag 14 april 2017. Die dag sluit de inschrijving.

Planning

Het ontwikkeltraject duurt ongeveer zes maanden, begint in juni en eindigt eind 2017. Het traject bestaat uit maandelijkse workshops en contact met experts op allerlei terreinen uit het netwerk van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board.

We willen dat de initiatieven evenwichtig zijn verspreid over de stad. Op Amsterdammers, Maak je Stad! is de subsidieregeling Sociale Innovatie 2017 van toepassing, en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.