Blogserie ‘Tips van de adviescommissie’: Saskia Grotenhuis

Foto: Simon Skipper CC BY
22 mei 2017
Koko Herder

Samen met de adviescommissie hebben wij, de organisatie van Maak je Stad!, de aanmeldingen bekeken. Maar liefst 475 stadmakers meldden zich aan. Gezien dit grote aantal moesten er moeilijke keuzes gemaakt worden. De adviescommissie had als taak om de praktijken voor te dragen die volgens hen geselecteerd moesten worden voor het ontwikkeltraject met financiële ondersteuning. Onze adviescommissieleden zijn zelf ook bedreven vernieuwers. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor inclusief onderwijs of startups. In deze blogserie ‘Tips van de adviescommissie’ stellen we hen enkele vragen over hoe zij zelf bijdragen aan een Gezonde Stad ofwel Talentvolle Stad, en welke kansen en obstakels zij tegenkomen in hun werk. Daarnaast vragen we hen om een tip mee te geven aan de stadmakers van Amsterdam. Voor deze eerste update gingen we in gesprek met Saskia Grotenhuis.

Samenwerken en inspireren

Saskia is directeur-bestuurder van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Ze werkt daar samen met de leerlingen aan een talentvolle stad. Daarvoor werkte ze onder andere als beleidsadviseur Onderwijs bij de Gemeente Amsterdam. Met haar deskundigheid op het gebied van onderwijs wil Saskia vooral kansen bieden aan kinderen. Door op de OSB te werken met brede brugklassen waarbinnen kinderen op verschillende niveaus kunnen samenwerken, lukt het kinderen vaker om naar een hoger onderwijsniveau door te stromen.

Amsterdammers, Maak je Stad! is voor Saskia geslaagd als het programma verschillende mensen bij elkaar weet te brengen die samen hun initiatieven verder kunnen brengen. Ze ziet daarbij graag dat Maak je Stad! “praktijkvoorbeelden oplevert die andere mensen ook weer inspireren om iets te gaan ondernemen”. Op die manier stimuleren vernieuwers weer andere vernieuwers om ook aan de gang te gaan.

Kijk naar de talenten van je doelgroep

In haar eigen werk vindt Saskia het belangrijk om te kijken naar wat kinderen al kunnen, in plaats van hen enkel dingen aan te leren. “We moeten jongeren niet alleen opvoeden en ontwikkelen, maar ook nadenken over wat ze zelf al kunnen”. Dat gebeurt volgens haar nog te weinig. In haar werk komt Saskia bijvoorbeeld regelmatig onderwijzers tegen die vmbo-groepen graag willen helpen, maar die lijken te vergeten dat hun leerlingen al tot veel in staat zijn.

Een interessante vraag vindt Saskia hoe je kinderen kunt betrekken bij besluitvorming in de stad. Kinderen en jongeren hebben volgens haar vaak een vernieuwende visie op de stad. Hier ligt een kans voor Amsterdamse stadmakers om mee aan de slag te gaan. De tip die Saskia in lijn hiermee wil meegeven luidt: “Dam je pedagogische houding soms wat in en kijk naar wat mensen, en in het bijzonder kinderen, al kunnen en hoe je daar gebruik van kunt maken”.

Ontwikkeltraject en Maak je Stad!-Academie

In het ontwikkeltraject voor de deelnemers van Maak je Stad!, maar ook op de Maak je Stad!-Academie van 13 juli voor alle Amsterdamse stadmakers, zal er gekeken worden naar hoe je de talenten van je doelgroep kunt inzetten in je initiatief. Over de Maak je Stad!-Academie zal snel meer informatie bekend worden gemaakt. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan deze website in de gaten, volg ons via Twitter of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deel deze update