Blogserie ‘Tips van de adviescommissie’: Angelo Bromet

Maartje Meesterberends CC BY 2.0
3 juli 2017
Koko Herder

Maar liefst 475 initiatieven meldden zich aan voor Maak je Stad!. Samen met de adviescommissie namen wij, de organisatie van Maak je Stad!, de aanmeldingen door. Er moesten gezien het grote aantal aanmeldingen moeilijke keuzes gemaakt worden. De adviescommissie had de belangrijke taak om initiatieven voor te dragen die volgens hen geselecteerd moesten worden voor financiële ondersteuning en het ontwikkeltraject. De adviescommissieleden zijn zelf ook ervaren vernieuwers. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor inclusief onderwijs of innovatieve startups. In de blogserie ‘Tips van de adviescommissie’ vragen we leden van de adviescommissie hoe zij zelf bijdragen aan de Gezonde ofwel Talentvolle Stad. En welke kansen en obstakels zij tegenkomen in hun werk. Daarnaast vragen we hen om een tip mee te geven aan de stadmakers van Amsterdam. Voor deze editie gingen we in gesprek met jongerenrolmodel Angelo Bromet.

Versterken en verbinden

Angelo is geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. Als cultureel ondernemer reisde hij door heel Europa, maar keerde uiteindelijk terug naar zijn geliefde Zuidoost om zich daar in te zetten voor jongeren. Hij werkte voor Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, ging daarna aan de slag als productieleider bij NoLIMIT en richtte Word On The Street (W.O.T.S.) op. W.O.T.S. verbindt jongeren uit de buitenwijken van Amsterdam aan nieuwe industrieën in de stad. Van de creatieve en culturele industrie tot aan de startup-sector. Veel jongeren uit de buitenwijken doen niet mee op deze gebieden en profiteren niet van de ontwikkelingen in deze sectoren. Hier brengt Angelo met W.O.T.S. verandering in door connecties tussen bedrijven en jongeren te leggen.

Bij NoLIMIT werkt Angelo aan talentontwikkeling van jongeren. Vaak zijn de jongeren kwetsbaar en onzeker als zij beginnen met het maken van producties bij NoLIMIT. Maar door zowel voor als achter de schermen deel te nemen aan workshops en evenementen ontplooien zij zich tot zelfverzekerde programmamakers of zelfs ware artiesten. “In mijn werk bied ik jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te laten zien aan gevestigde organisaties binnen de muziek- en cultuursector”. Een belangrijk doel voor Angelo is dat de jongeren uiteindelijk een baan vinden in de muziekindustrie of in de culturele sector. Zo verzorgt NoLIMIT al een aantal jaar een podium op het festival Amsterdam Open Air. Wat begon als een klein podium verstopt in een hoek van het festivalterrein, groeide uit tot een van de meest drukbezochte podia van het festival. Verschillende jongeren die meewerkten aan de organisatie rondom het podium vonden zo hun weg naar een baan in de muziekindustrie.

Bijdragen aan een inclusieve stad

Amsterdammers, Maak je Stad! is voor Angelo geslaagd als “niet alleen een diverse groep Amsterdammers is vertegenwoordigd in Maak je Stad!, maar ook een diverse groep kan genieten van de projecten”. Angelo wil Amsterdamse stadmakers daarom aansporen om een brede groep Amsterdammers te bereiken met en betrekken in hun initiatief. Vaak gaat dit niet vanzelf. Om bij te dragen aan een inclusieve stad kun je bijvoorbeeld actief je initiatief onder de aandacht brengen op plekken in de stad waar je misschien nog niet zoveel bekendheid hebt. 

Droom en durf iets nieuws te doen

De belangrijkste tip die Angelo heeft voor de stadmakers van Amsterdam en de deelnemers van Maak je Stad! is: “Wees niet bang om iets nieuws te doen”. Verschillende deelnemers aan Maak je Stad! zijn al een aantal jaar op weg met hun project. Juist hen wil Angelo aanmoedigen om met de financiële ondersteuning iets vernieuwends te doen, wat misschien zonder de ondersteuning van Maak je Stad! niet mogelijk was. Denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van je projectactiviteiten of het uitrollen van je initiatief over andere plekken in de stad.

“Durf te dromen!”, luidt de laatste tip die Angelo stadmakers wil meegeven. In zijn werk met kwetsbare jongeren ziet Angelo regelmatig dat jongeren denken dat ze iets niet kunnen of iets niet voor hen is weggelegd. Maar veel van Angelo’s projecten laten zien dat jongeren wél hun dromen kunnen verwezenlijken en die baan in de muziekindustrie kunnen bemachtigen.

Ondersteuningstraject en Maak je Stad! Academie

Inclusiviteit vormt een belangrijk doel in het programma van Maak je Stad!. We zijn er dan ook erg trots op dat er initiatieven van over de hele stad – van Noord tot Zuidoost – meedoen. In het ondersteuningstraject van Maak je Stad! zoeken we samen uit hoe we de stad nog inclusiever kunnen maken en hoe je bijvoorbeeld je doelgroep bereikt zonder kwetsbare groepen uit te sluiten.

Ook op de Maak je Stad! Academie, die op 13 juli plaatsvindt voor alle stadmakers van Amsterdam, kun je leren over het bereiken van een diverse doelgroep. Wil je op de hoogte blijven? Houd dan deze website in de gaten, volg ons via Twitter of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deel deze update