Blogserie ‘Tips van de adviescommissie’: Marrije Prins

Menno van Winden CC BY 2.0
7 augustus 2017
Koko Herder

Maar liefst 475 initiatieven meldden zich aan voor Maak je Stad!. Samen met de adviescommissie namen wij, de organisatie van Maak je Stad!, de aanmeldingen door. Er moesten gezien het grote aantal aanmeldingen moeilijke keuzes gemaakt worden. De adviescommissie had de belangrijke taak om initiatieven voor te dragen die volgens hen geselecteerd moesten worden voor financiële ondersteuning en het ontwikkeltraject. De adviescommissieleden zijn zelf ook ervaren vernieuwers. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor inclusief onderwijs of innovatieve startups. In de blogserie ‘Tips van de adviescommissie’ vragen we leden van de adviescommissie hoe zij zelf bijdragen aan de Gezonde ofwel Talentvolle Stad, en welke kansen en obstakels zij tegenkomen in hun werk. Daarnaast vragen we hen om een tip mee te geven aan de stadmakers van Amsterdam. Voor deze editie gingen we in gesprek met Marrije Prins.

Aanjagen van ontwikkeling

Marrije blinkt uit als het gaat om het aanjagen, versnellen en begeleiden van de ontplooiing van diverse groepen, individuen en organisaties. Zo stimuleerde ze als projectleider bij Cultuur+Ondernemen kunstenaars, actieve bewoners en woningcorporaties om vanuit hun eigen kracht een achterstandsbuurt in Almere te verbeteren met behulp van kunst. En als programmaleider bij Stichting Timu Kota ontwikkelde ze in samenwerking met NCDO en ASN Bank een masterclass voor sociaal ondernemende jongeren van 16-25 jaar. De behoeften van sociaal ondernemers begrijpt Marrije haarfijn. Sinds 2015 is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van HeldCare, een ontwikkeltraject van Social Enterprise NL en Achmea Foundation voor sociale ondernemingen in het domein van zorg en welzijn. De winnaars van HeldCare 2017 zijn inmiddels bekend! Bekijk ze hier.

Naast dit alles is Marrije antropoloog. Sinds het begin van dit jaar kanaliseert ze haar passie voor antropologie in het PEOPLE (People-Centred Development in Practical and Learning Environments) Project op de Vrije Universiteit Amsterdam. Als onderzoeker en programmaleider van het project werkt Marrije aan het ontwikkelen van vormen van onderzoek, onderwijs en leren waarin de mens centraal staat.

Duurzame impact maken

In haar eigen werk en als adviescommissielid van Maak je Stad! valt het Marrije op dat ontzettend veel mensen goede ideeën hebben voor het oplossen van problemen in hun nabije leefomgeving. “Mensen hebben soms zelf iets meegemaakt, kennen iemand die iets heeft meegemaakt, of zien een gat en willen daar iets mee.”

Bij het maken van de stap van het constateren van een probleem naar het aan de slag gaan met een oplossing vindt Marrije het belangrijk dat er wordt nagedacht over de langere termijn. “Aan de basis van een idee, hoe klein dan ook, moet je zorgen dat het niet iets tijdelijks is, maar dat het een duurzame verandering teweeg kan brengen.” Rome is niet op één dag gebouwd. Het succesvolle Amsterdams Vervoer Collectief, één van de winnaars van Marrije’s HeldCare-programma, heeft bijvoorbeeld haar op maat gemaakte zorgvervoerdienst over de afgelopen zeven jaar geoptimaliseerd en daarmee haar impact standvastig weten te vergroten.

Doe onderzoek, ga de straat op

Welke stappen moet je nemen om een duurzame verandering teweeg te brengen? Volgens Marrije zijn veel mensen doeners, dus willen ze meteen aan de slag met hun idee. Toch adviseert zij stadmakers om eerst onderzoek te doen. “Ga de straat op, achterhaal, heb het met mensen over je idee, opper aan alle kanten of er draagvlak voor is, en challenge jezelf, maar laat ook anderen jouw challengen om de aannames die aan je idee claimen te onderzoeken.”

Stel je wil de eenzaamheid onder ouderen in je buurt verminderen. Fantastisch idee! Maar ga eerst in gesprek met ouderen in je buurt, heb het met buurtgenoten over je idee, en bovenal, toets de aannames die je maakt over eenzaamheid onder ouderen. Op die manier kom je tot veel meer gefundeerde beslissingen en kun je je verhaal ook scherper krijgen. Aan een mogelijke geldschieter kun je bijvoorbeeld op basis van je onderzoeksresultaten onderbouwd laten zien waarom het belangrijk is om eenzaamheid in je buurt aan te pakken. Een duurzame verandering teweeg brengen vraagt om tijd, aandacht, onderzoek en draagvlak bij andere mensen. En heel veel doorzettingsvermogen.

Win-win-win situatie

De gemeente zou wat Marrije betreft een ondersteunende rol kunnen aannemen in het teweegbrengen van een duurzame verandering bij maatschappelijke initiatieven. “Wat de gemeente echt mooi zou kunnen doen, is daar waar ze energie zien, daar waar er initiatief met veel potentie ontstaat, er ruimte voor maken.” Die ruimte kan bijvoorbeeld zitten in creatief meedenken. “Hoe maken we hier gezamenlijk een win-win-win situatie van, voor zowel initiatiefnemers, de buurt als de gemeente?”

Ruimte kan daarnaast zitten in geld, maar natuurlijk ook in tijd, of even wat losser met de regels omgaan. Op plekken waar de gemeente al wat meer ontspannen met regels is omgegaan, zie je dat er enorm mooie dingen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de Ceuvel. De bodem van het terrein is vervuild door de voormalige scheepswerf die er huisde, waardoor milieuwetten en -regels bouwen op het terrein onmogelijk maakten. Door tijdelijk soepeler met die regels om te gaan, is er een fantastische plek voor experiment op het gebied van duurzaamheid ontstaan.

Adam Nowek CC BY-NC-ND 2.0

Iedereen, Maak je Stad!

Amsterdammers, Maak je Stad! is voor Marrije geslaagd als het een norm wordt dat Amsterdammers – alle Amsterdammers – het gevoel hebben dat zij hun eigen stad maken en mogen maken. Volgens Marrije is dat nog helemaal niet aan de orde. “Er zijn allerlei groepen in Amsterdam die niet het idee hebben dat ze de stad zouden kunnen en mogen maken.”

Marrije ziet daarom graag dat er uit het ontwikkeltraject een aantal mooie projecten naar voren komen, die nieuwe groepen inspireren om ook hun eigen stad te maken. Uiteindelijk zou elke Amsterdammer de kracht moeten voelen om iets te doen aan de leefomgeving en aansluiting moeten kunnen vinden bij anderen, bij instellingen in de stad, en de gemeente. “De titel ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’ kun je als gebiedende wijs zien, maar je kan het ook heel uitdagend zien: Amsterdammers, Maak je Stad!”

Blijf op de hoogte

In het ondersteuningstraject van Maak je Stad! gaan de deelnemende initiatieven ook aan de slag met onderzoek en het verduurzamen van hun beoogde impact. Welke verandering wil je teweegbrengen? En hoe meet je de impact die je al hebt bereikt?

Als organisatie van Maak je Stad! hebben we bovendien ons best gedaan om zoveel mogelijk groepen Amsterdammers vertegenwoordigd te laten zijn in de deelnemende initiatieven. We hopen dan ook dat er aan het einde van het traject in elk stadsdeel verschillende voorbeeldprojecten zijn die andere Amsterdammers inspireren om ook hun stad te gaan maken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de initiatieven? Blijf dan de website en Twitter in de gaten houden of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deel deze update