Blogserie ‘Tips van de adviescommissie’: Jesse Jorg

Kennisland CC BY-SA 2.0
21 augustus 2017
Koko Herder

Maar liefst 475 initiatieven meldden zich aan voor Maak je Stad!. Samen met de adviescommissie namen wij, de organisatie van Maak je Stad!, de aanmeldingen door. Er moesten gezien het grote aantal aanmeldingen moeilijke keuzes gemaakt worden. De adviescommissie had de belangrijke taak om initiatieven voor te dragen die volgens hen geselecteerd moesten worden voor financiële ondersteuning en het ontwikkeltraject. De adviescommissieleden zijn zelf ook ervaren vernieuwers. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor inclusief onderwijs of innovatieve startups. In de blogserie ‘Tips van de adviescommissie’ vragen we leden van de adviescommissie hoe zij zelf bijdragen aan de Gezonde ofwel Talentvolle Stad, en welke kansen en obstakels zij tegenkomen in hun werk. Daarnaast vragen we hen om een tip mee te geven aan de stadmakers van Amsterdam. Voor deze editie gingen we in gesprek met Jesse Jorg.

Vernieuwend gebruik van de stad

Jesse is oprichter van WeTheCity. WeTheCity verkent vernieuwende manieren om de ruimte in de stad te gebruiken. Zo initieerde Jesse met zijn bureau onder andere het BankjesCollectief, waarbij inwoners van de stad worden uitgedaagd om een bankje voor hun huis te hosten om zo de buren te leren kennen. Een ander succesvol project van Jesse is het rooftop festival ROEF. Met het festival wil Jesse de enorme potentie van het daklandschap laten zien. Slechts 2% van de daken in Amsterdam heeft een functie en niet meer dan 1% van de platte daken is groen. Gezien het feit dat de stad steeds drukker wordt en door klimaatverandering het weer extremer, liggen er kansen voor de Amsterdamse daken om problemen in de stad te verzachten.

Jesse adviseert daarnaast over ontwikkelingen in de stad als lid van verschillende besturen. Als member van de International Advisory Board van de Amsterdam Economic Board ondersteunt hij Amsterdam bij het vergaren van een plekje in de top drie van innovatieve regio’s van Europa tegen het jaar 2025. Ook is hij als commissielid betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld Lola Lik, een culturele broedplaats in de voormalige Bijlmerbajes, en Knowledge Mile, een bedrijveninvesteringszone (BIZ) tussen het Amstelstation en Mr. Visserplein gericht op kennisontwikkeling. Eén van de challenges die Knowledge Mile zichzelf heeft gesteld is, met het vergroenen van de stoepen, gevels en daken, het langste en hoogste park van Amsterdam realiseren: Knowledge Mile Park.

Opgestroopte-mouwen-mentaliteit

Jesse vindt het tof om te zien dat Amsterdam, als relatief kleine stad in een relatief klein land, grootse dingen voor elkaar weet te krijgen. “In Amsterdam heerst er een opgestroopte-mouwen-mentaliteit en is het niet alleen dream big, maar ook act now.” Jesse is ook van het aanpakken. Het plan voor ROEF liet hij niet lang op de tekentafel liggen, maar hij ging meteen aan de slag met het organiseren van het festival. Hij wil dat Amsterdammers zo snel mogelijk hun daklandschap leren kennen.

Jesse stelt dat er in Amsterdam heel erg veel bereidheid is om met elkaar dingen van de grond te krijgen. Naast die opgestroopte-mouwen-mentaliteit, maakt dat Amsterdam volgens hem speciaal op het gebied van innovatie. “Er ontstaan hier heel veel verschillende typen samenwerkingen en die samenwerking wordt ook regelmatig in het buitenland gezocht.” Denk daarbij bijvoorbeeld aan Lola Lik, waarbij ook Jesse betrokken is. De gemeente Amsterdam initieerde het project in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en LOLA (Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam), en zowel Nederlandse als internationale partijen verbonden zich aan het concept.

© Sari Akminas

 

Verduurzaming van je initiatief

Net als adviescommissielid Marrije Prins ziet Jesse graag dat het ontwikkeltraject van Maak je Stad! niet een eenmalige impuls geeft aan de deelnemende initiatieven, maar dat het hen helpt om een duurzaam fundament te leggen voor de verdere ontwikkeling van hun initiatief.

Om zo’n duurzame impact teweeg te brengen, adviseert Jesse om je krachten te bundelen. “Wanneer verschillende initiatieven, organisaties en instellingen in de stad hetzelfde doel voor ogen hebben dan is de vraag niet óf je gaat samenwerken, maar hoe.” Gezien het feit dat er in de stad zo veel bereidheid is om samen te werken, ligt het gemeenschappelijk teweegbrengen van een duurzame impact dus zeker niet buiten handbereik.

Probeer en experimenteer

Jesse wil Amsterdamse stadmakers aansporen om dingen uit te proberen en al in een vroeg stadium actief aan de slag te gaan met je idee of initiatief. “Blijf niet te lang hangen in een papieren realiteit.” Volgens Jesse maakt het niet uit hoe nieuw of klein je idee is. “Ga het uitproberen, doe dat met open ogen en leer van de ervaring.” Die ervaring kun je vervolgens meenemen in de volgende stap van het ontwikkelen van je idee of initiatief, waarbij je bijvoorbeeld stakeholders probeert mee te krijgen, geldschieters tracht over te halen of een verbeterde versie van je product produceert. “Het doen geeft je bovendien een creatieve energie die je anders niet zou krijgen!”

Op de Ceuvel transformeert Jesse samen met een team van stadmakers een oude woonboot tot een duurzame werkplek. Bij dat proces speelt het uitproberen en experimenteren ook een grote rol. Wat is bijvoorbeeld een passende, duurzame manier van energievoorziening op een aangepaste woonboot? Daar kom je achter door verschillende mogelijkheden uit te proberen.

Volg het ontwikkeltraject van de deelnemers

Het ontwikkeltraject van de deelnemers van Maak je Stad! kun je blijven volgen op deze website. Zij zullen onder andere met elkaar en met behulp van experts en ervaringsdeskundigen verkennen hoe zij een duurzame impact kunnen genereren. Voor de één zal het raadzaam zijn om aansluiting te zoeken bij andere organisaties in de stad die hetzelfde doel voor ogen hebben, voor de ander zal het uitproberen van een eerste prototype een stap in de goede richting kunnen betekenen.

Je kunt ons ook volgens via Twitter of je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Deel deze update