Terugblik sessie #1: Vier vragen én antwoorden over impact

Peter Both CC BY-2.0
22 september 2017
Koko Herder

Vorige week trapten we af bij Lab111 met de eerste workshops van het ontwikkeltraject van Maak je Stad!. Onder leiding van Amis, Jacoline en Robert van Avance Impact gingen de deelnemers tijdens sessie #1 aan de slag met het in kaart brengen van hun impact of met het meten ervan. Om je doelen te bereiken is het belangrijk om je beoogde impact, ofwel je ‘impact claim’, scherp te hebben. Het helpt je om vervolgens de stappen uit te stippelen die je moet nemen om je impact te realiseren en, tenslotte, bij het meten ervan. In deze terugblik delen we vier vragen én antwoorden over impact die je helpen bij het vooruitbrengen van je initiatief.

1 Wat is impact eigenlijk?

Er werden tijdens sessie #1 twee workshops gegeven. Amis verzorgde een workshop over het in kaart brengen van je impact. Zij opende haar workshop met de vraag: wat is impact eigenlijk? “Verandering”; “waarde”, “effecten”; “bewijs dat je aanpak werkt”, luidden antwoorden van de aanwezige stadmakers. Dat klopte allemaal volgens Amis. Zelf hanteert zij de volgende definitie: “Impact is iets wat op lange termijn gebeurt, maar waar je op korte termijn glimpen van kan opvangen”. In andere woorden; impact is de verandering die aan jouw initiatief, op lange en korte termijn, kan worden toegeschreven. Amis voegde daaraan toe dat die verandering zowel positief als negatief, gepland of ongepland kan zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een initiatief dat eenzaamheid onder ouderen wil verminderen ook ongepland jongeren activeert om zich in te zetten voor de buurt.

2 Wat is een impact claim?

Zodra duidelijk was wat impact is, kon de eerste groep stadmakers aan de slag met het opstellen van hun ‘impact claim’. Een impact claim is het specifieke doel of de specifieke verandering die jij met je initiatief voor ogen hebt. Aan de hand van een oefening stelden de deelnemers hun eigen, specifieke impact claim op. “Van wat voor een stad droom jij?” vroeg Amis aan de stadmakers. Voor de initiatiefnemers van KAREL was dit bijvoorbeeld “een dieselgeneratorenvrije stad” en voor vanPlestik “een circulaire stad”. Voor veel initiatieven bleek het een uitdaging om je impact claim in één zin op te schrijven.

Peter Both CC BY-2.0

3 Waarom moet ik impact meten?

Jacoline en Robert doken met de tweede groep in het meten van impact. Eerst werd samen met de deelnemers overwogen waarom het belangrijk is om je impact te meten. Er zijn tal van verschillende redenen op te noemen. Bijvoorbeeld omdat je als organisatie wil leren van je aanpak, of omdat je met de resultaten van je meting financiers wil overtuigen. Volgens Jacoline en Robert zijn er drie voornaamste redenen om impact te meten. Om dit te illustreren gebruikten ze het voorbeeld van het verminderen van eenzaamheid onder ouderen:

  • Door je impact te meten kun je scherper sturen op impact en deze vergroten.
    Als je precies weet waardoor je eenzaamheid onder ouderen vermindert, dan weet je ook op welk gebied je nog sterker kunt inzetten;
  • Door je impact te meten kun je claims naar belanghebbenden beter onderbouwen.
    Aan de hand van de resultaten van je meting kun je aan bijvoorbeeld de gemeente laten zien dat jouw aanpak eenzaamheid daadwerkelijk vermindert;
  • Het meten van je impact draagt bij aan de motivatie van jou en je team.
    Als jij en je team inzien dat wat jullie doen effectief eenzaamheid vermindert onder ouderen, zullen jullie je nog meer inzetten voor jullie initiatief.

4 Hoe meet je impact?

Je impact meten kun je alleen als je je pad naar impact expliciet hebt gemaakt. In beide workshops oefenden de stadmakers hiermee. Ze stelden op welke activiteiten zij ondernemen en wat de directe effecten hiervan zijn, ofwel welke veranderingen de activiteiten teweeg brengen. Pas als je zicht hebt op de effecten die je voortbrengt, kun je gaan verkennen welke je wil meten en hoe.

In de workshop van Jacoline en Robert werden verschillende onderzoeksmogelijkheden besproken. Zo kun je bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek doen door interviews af te nemen bij je doelgroep, of kwantitatief onderzoek verrichten door bijvoorbeeld een enquête af te nemen onder je doelgroep en de resultaten daarvan om te zetten in cijfers.

Om terug te komen op het voorbeeld van eenzaamheid onder ouderen: je kunt interviews afnemen onder de ouderen waar je initiatief zich op richt. Om erachter te komen of je aanpak werkt kun je hen bijvoorbeeld vragen of zij door je project meer sociale contacten hebben gekregen of zich minder eenzaam voelen. Vervolgens kun je door middel van een enquête laten zien dat bijvoorbeeld 80% van de ouderen waarmee je werkt door jouw aanpak minder eenzaamheid ervaart.

Peter Both CC BY-2.0

 

Volg de deelnemers van Maak je Stad!

Bij de afronding van de workshop beschreven de stadmakers in één woord hoe zij de workshop verlieten. “Verbreed”; “uitgedaagd”; ”verdiept”; “zoekend”; “geprikkeld”, klonken antwoorden van de stadmakers.

In de volgende bijeenkomsten van het ontwikkeltraject van Maak je Stad! zullen de deelnemers verder ondersteund worden bij het vergroten en verduurzamen van hun beoogde impact. Blijf het ontwikkeltraject volgen op deze website.

Volg ons ook via Twitter of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Verder lezen over impact? Bekijk dan de ‘Impact First’ online publicatie van Avance Impact en Social Enterprise NL.

Deel deze update