iCapital-viering: smaakt naar meer

Kennisland CC BY-2.0
10 oktober 2017
Koko Herder

Op 4 oktober werd de afsluiting van de Amsterdam iCapital Award 2016-2017 periode gevierd. Samen met de gemeente, andere betrokken partijen en stadmakers werd er niet alleen teruggeblikt op wat er in twee jaar is ontwikkeld, zoals het programma Amsterdammers, Maak je Stad!, maar vooral vooruit gekeken naar hoe er samengewerkt kan worden om sociale innovatie ruimte te geven en te versterken. De iCapital-wedstrijd, waarin Europese steden met elkaar strijden om innovatiehoofdstad van Europa te worden, heeft hieraan een belangrijke impuls gegeven.  

Mini sociale innovatie-symposium

Kennisland CC BY-2.0

De viering van twee jaar iCapital werd afgetrapt met een mini-symposium. Onder andere Marleen Stikker van Waag Society, Paul Keller van Kennisland, Eva Gladek van Metabolic, Flor Avelino van DRIFT en Tomas Diez van Fab Lab Barcelona, spraken over innovatie in Amsterdam en hoe die te stimuleren. Zo liet Flor Avelino door middel van haar mondiale onderzoek naar stadmakersinitiatieven zien dat je niet bang hoeft te zijn om sociale innovatie te mainstreamen, oftewel onderdeel te laten worden van de gangbare systemen. De institutionele veranderingen die teweeg worden gebracht wanneer sociale innovatie wordt gemainstreamed, zijn belangrijk om op lange termijn veranderingen te realiseren.

Innovatie beleven op stadsexcursie

Vervolgens gingen de deelnemers met verschillende stadsexursies de stad in om voorbeelden van innovatie in Amsterdam in levende lijve te beleven. Innovatie uit alle hoeken van Amsterdam werd bezocht: uit de private sector, publieke sector, van individuen, kunstenaars, ontwerpers en vanuit wijken. Amsterdam Innovation Arena en Waternet vormden bijvoorbeeld onderdeel van de excursie. Ook aan verschillende deelnemers van Amsterdammers, Maak je Stad! werd een bezoek gebracht. Zo ging een groep bij broedplaats Lola Lik in de voormalige Bijlmerbajes langs, waarbij een kijkje in de bokszaal van Boksschool Bijlmerbajes niet ontbrak. Andere groepen bezochten onder meer Bloei & Groei, Vertical Farms, vanPlestik en Makers Unite.

Kennisland CC BY-2.0

 

Geen einde maar begin

De dag werd afgesloten door Robert-Jan Smits, Director-General van het directoraat Research & Innovation van de Europese Commissie, waar iCapital onder valt. Hij benadrukte dat volgens de EU steden een essentiële plek innemen als het gaat om innovatie voor maatschappelijke uitdagingen. De opvolger van EU-innovatiehoofdstad Amsterdam zal het volgens hem moeilijk krijgen om onze stad te overtreffen.

Tot slot vond de première plaats van een korte film waarin de belangrijkste conclusies uit twee jaar iCapital worden gevat. Hieronder vind je het filmpje. Ook werd vooruitgekeken naar het WeMakeThe.City festival dat plaatsvindt van woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018 en voortbouwt op de ontwikkelingen die zijn ingezet in de iCapital periode. Tijdens dit festival wordt er aandacht gegeven aan innovatieve initiatieven uit de Metropoolregio Amsterdam, en wordt onze stad opnieuw de voortdurend relevante vraag gesteld: wat is er nog meer nodig om sociale innovatie te versterken in Amsterdam met het oog op de uitdagingen van nu en in de toekomst?

 

Deel deze update