Terugblik sessie #3: Goed groeien, hoe doe je dat?

Yoeri Dreau CC BY-2.0
15 november 2017
Koko Herder

Groeien doen en willen we allemaal, maar hoe groei je goed? Wat is je grootste groeipijn en hoe overkom je die? Op 9 november tijdens sessie #3 ‘Goed groeien’ in het NewWerktheater gingen de Maak je Stad!-deelnemers aan de slag met groei. Maar groeien kun je niet zonder solide basis. Nadat de deelnemers tijdens sessie #1 hun impactclaim scherp hebben gemaakt en tijdens sessie #2 de nodige hosselskills op zak staken, is het daarom tijd om – met het oog op groei – de organisatie achter een initiatief onder de loep te nemen. Welke functies en taken zijn er, wie vervult deze en wat mist er nog in je organisatie? Is je initiatief klaar om op te schalen, of ga je versterken wat je al hebt? In deze terugblik delen we de belangrijkste inzichten van sessie #3.

Een duik in je eigen organisatie

Tijdens het eerste deel van de workshop doken de deelnemers in hun eigen organisatie. Er werd in kaart gebracht wie er allemaal in je organisatie zitten, welke functies er bij de verschillende personen horen en welke taken daarbij horen. Vervolgens werden de personen en functies op een vel papier gelegd om de structuur in beeld te brengen. Tot slot werd er gereflecteerd.

Er werden een aantal interessante ontdekkingen gedaan. Zo kwam de één erachter dat op papier alles er heel georganiseerd uitziet, terwijl in de praktijk alles door elkaar heen loopt. De ander kwam erachter dat het team uitgebreid moet worden om de initiatiefnemers zelf meer te kunnen laten focussen op waar zij goed in zijn. Weer een ander kwam erachter dat een horizontale organisatievorm mooi is, maar in de praktijk het soms juist fijn is om meer hiërarchie te hebben.

In deel twee van sessie #3 konden de deelnemers te rade gaan bij experts om advies op het gebied van onder andere leiderschap, organisatiestructuur, vrijwilligersmanagement, opschalen en blauwdrukken, en teamvorming te krijgen. Hieronder vind je de belangrijkste tips en tricks van de experts, zodat ook jíj straks weet hoe je goed kunt groeien.

Yoeri Dreau CC BY-2.0

 

1 EEN GOEDE LEIDER BENUT DE KRACHTEN VAN EEN TEAM

Sterke leiders zijn vaak belangrijk voor de identiteit van en het richting geven aan een organisatie. Aura de Klyn, mede-ontwikkelaar van de Nulpunt.Org-tool en methodiek, vergeleek leiderschap met een wolf, waarbij het de taak van de wolf is om te bekijken wie welke kwaliteiten heeft en hoe deze het beste kunnen worden benut.

Volgens Kimon Moerbeek, directeur van Kennisland en adviseur onderwijs is het ontzettend belangrijk om te reflecteren op je eigen leiderschap. Op basis van verschillende leiderschapsprogramma’s voor leraren die hij bij Kennisland opzette, stelde Kimon dat je op drie manieren naar leiderschap moet kijken: “Kijk naar je eigen gedrag als persoon, hoe je in je organisatie staat en hoe je leiderschap uitstraalt naar je netwerk.”

2 VRIJWILLIGERSWERK MOET AANSLUITEN BIJ MOTIVATIE VAN VRIJWILLIGERS

Leo Rietveld, organisatieadviseur bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, gaf als tip mee aan de deelnemers dat vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de motivatie van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk kun je namelijk vanuit verschillende beweegredenen doen. Vaak is er een verschil tussen ouderen en jongeren.

Gert-Jan Fernhout, mede-initiatiefnemer van Rebelgroup, een platform van maatschappelijk betrokken ondernemers op het raakvlak van publiek en privaat, gaf een zelfde soort tip mee. Ook voor personen binnen je organisatie geldt dat als je bij hen iets wil bereiken, je moet aansluiten bij hun intrinsieke motivatie.

3 INVESTEER IN JE TEAM

Door groei verandert je organisatie. Zo verandert de taakverdeling binnen je organisatie en kan blijken dat de initiatiefnemer niet altijd per se een goede manager is. Daarnaast kunnen gaandeweg de visie op het concept van persoon tot persoon veranderen. Sabine Biesheuvel, heeft hier als één van de initiatiefnemers van BlueCity010 ervaring mee en gaf de deelnemers zodoende tips (met soms harde woorden). “Investeer in je team! Niemand brandt op bij ons. Elke week proberen we iedereen te spreken, spiegelen hoe het gaat.” Ook is het belangrijk dat iedereen iets bijdraagt; “Mensen die beslissen (mensen met een mening) moeten bijdragen aan een oplossing, anders blijf je lullen. Wie niets structureels kan bijdragen is overbodig.”

Yoeri Dreau CC BY-2.0

Wanneer je initiatief groeit is het vaak noodzakelijk dat ook je team groeit. Soms is het handig om bepaalde taken over te dragen aan professionals. Het kan lastig zijn om als initiatiefnemer dingen uit handen te geven. Volgens Daan Weddepohl, ontwikkelaar van Peerby, een app en website waarmee gebruikers gemakkelijk spullen huren van mensen in de buurt, is het ontzettend belangrijk dat áls je taken uit handen geeft, je alsnog wel de basis begrijpt. Zo heeft Daan zichzelf

Yoeri Dreau CC BY-2.0

als ondernemer op vele onbekende gebieden bijgeschoold. Verder is het beter om een professional aan je team toe te voegen dan bepaalde taken te outsourcen naar een professional buiten je team.

4 VERLIES DETAILS NIET UIT HET OOG BIJ HET OPSCHALEN VAN JE METHODE

Uitbreiden en opschalen naar andere stadsdelen of zelfs landen lijkt lastig met een kleine projectorganisatie, maar je kan ook de methode van je initiatief overdragen aan andere organisaties of groepen. Martine Postma, initiatiefnemer van Repair Café en Repair Café international, heeft een handboek opgesteld van haar initiatief zodat groepen de methode wereldwijd kunnen overnemen. Volgens haar moet je bij het opstellen van een handboek details geven: hoe moet de ruimte eruit zien, wat voor materiaal heb je nodig? Details zorgen ervoor dat mensen vertrouwen krijgen dat het kan lukken in hun lokale context. 

 
Yvette Pasman, strateeg en co-creatie facilitator, verdiepte zich samen met een aantal deelnemers in de aannames die achter een organisatievorm liggen. Door door te vragen en wat als-vragen op te schrijven en te beantwoorden gaf zij de deelnemers handvatten mee om nog eens goed naar hun organisatievorm te kijken.

VOLG DE DEELNEMERS VAN MAAK JE STAD!

Voor veel initiatieven was het in kaart brengen van hun organisatie een werkelijke eyeopener. Veel deelnemers en experts waren na afloop dan ook nog niet uitgepraat en op de borrel werden er nog heel wat tips en tricks uitgewisseld. De volgende bijeenkomst zal onder andere gaan over crowdfunding, verdienmodellen, subsidie, ofwel financiering. Want naast een groeibestendige organisatie zijn er middelen nodig om te groeien. Blijf het ontwikkeltraject volgen op deze website en volg ons ook via Twitter.

Deel deze update