Terugblik Maak je Stad! Academie #2: nieuwe coalitie, ondersteun stadmakersbeweging!

CC0
30 mei 2018
Koko Herder

Op dinsdag 22 mei vond de Maak je Stad! Academie #2 plaats in Pakhuis de Zwijger. Na de overweldigende interesse van 475 inschrijvingen voor Amsterdammers, Maak je Stad!, is de Academie in het leven geroepen om alle Amsterdamse stadmakers te ondersteunen. Tijdens de eerste Maak je Stad! Academie genaamd ‘Meet the pros’ op 13 juli 2017 konden bezoekers kennismaken met organisaties die zich bezighouden in de wereld van onderop, ‘ervaren stadmakers’ het hemd van het lijf vragen, en workshops volgen over crowdfunding en communicatie. De tweede Maak je Stad! Academie stond in het teken van het verder brengen van de stadmakersbeweging. Want hoewel het ontwikkeltraject van Amsterdammers, Maak je Stad! erop zit, barst de stad nog altijd van energie als het gaat om inwoners met ideeën en projecten om de stad talentvoller, gezonder en socialer te maken.

Jurre Ongering van Waag Society, een van de partners van Maak je Stad!, presenteerde de resultaten van de evaluatie van het ontwikkeltraject. Daaruit kwam onder andere naar voren dat stadmakers behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning en een gebiedsgerichte benadering onmisbaar is als het gaat om het stimuleren van innovatie vanuit inwoners van de stad. Want wat in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld niet innovatief is, kan in Amsterdam-West juist wél heel erg vernieuwend zijn. Ben je benieuwd naar het volledige evaluatierapport? Houd dan deze website in de gaten of die van een van de partners van Maak je Stad!, zoals Kennisland. De publicatie verschijnt binnenkort online.

Daarna werd er middels gesprekstafels kennis en ervaring uitgewisseld met als doel het genereren van ideeën om de stadmakersbeweging verder te brengen. Uiteraard ontbraken oud-deelnemers van Maak je Stad! daarbij niet. Laura Emmelkamp van Chef Het Samen, Layla van Daalen van Permanent Future Lab, Dieuwer Duijf van Het Danspaleis en Mischa Woutersen van Mama Louise gingen met de aanwezigen in gesprek. Ook Nies Medema en Jasper Etten van Maatschappelijk Akkoord 020 (Ma.ak020), een akkoord dat erop gericht is om de komende vier jaar maatschappelijk initiatief in de stad veel meer ruimte te bieden, deelden hun visie wat betreft het stimuleren van stadmaken. In een van de gesprekken viel bijvoorbeeld het idee om op basis van de kennis die is opgedaan met Amsterdammers, Maak je Stad! een plan te presenteren aan de verse Amsterdamse coalitie om de komende vier jaar stadmakers te ondersteunen.

Wil je meer weten over Amsterdammers, Maak je Stad! of meewerken aan het aanzwengelen van de stadmakersbeweging? Neem contact op met Tessa de Geus.

 

Deel deze update