De Muzieksalon

For English see below

De Muzieksalon in 100 woorden

Stichting het Danspaleis organiseert al 5 jaar ouderwets gezellige dansmiddagen, en brengt eenzame ouderen middels muziek in contact met vrijwilligers in ‘een praatje en een plaatje’. De Muzieksalon is een nieuw project van het Danspaleis. Het is een aanpak om ouderen te activeren, en zélf activiteiten te ontplooien die het leven van alleenstaande, en soms eenzame, ouderen kleur te geven. Deze aanpak wordt momenteel samen met ouderen ontwikkeld om de vraag en behoefte helder te krijgen. We willen met deze aanvraag de ondervindingen en inzichten uit de samenwerking met ouderen in een tool /methode (serious gaming) omzetten en testen. Op deze manier kunnen ouderen zelf op speelse wijze Muzieksalons opzetten en ontstaat er continuïteit en verspreiding van activiteiten voor en door ouderen. Er is reeds budget voor 5 Muzieksalons bestaande uit 3 participatieve bijeenkomsten met ouderen. Hiervan vindt er een plaats in Amsterdam.

DIT WIL DE MUZIEKSALON MET HET ONTWIKKELTRAJECT BEREIKEN

Het prijzengeld wordt gebruikt voor een proof of concept. Verder zijn de ontwikkeling van het concept en eventueel techniek m.b.t. een spel/methode aandachtspunten. Ook wordt er beoogd om aansluiting te vinden met organisaties die al intensiever bezig zijn met het thema eenzaamheid om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.

 


De Muzieksalon in 100 words

For more than five years now Stichting Het Danspaleis has organised social dancing afternoons for the elderly. Through music the initiative brings solitary elders into contact with volunteers. De Muzieksalon is a new project by Het Danspaleis. The project aims to encourage elderly citizens to develop activities that add colour to their often lonely and widowed lives. At the moment the approach is being developed in collaboration with the elderly.

What De Muzieksalon wants to get out of the accelerator programme

The prize money will be used for a proof of concept. Additional focuses are development of the concept and, possibly, technique regarding a game/method. Another aim of De Muzieksalon is to connect with organisations already concentrating more intensively on the theme of loneliness, in order to see how they can strengthen and complement each other.

Deel deze update
Updates over dit project