Bloei & Groei

For English see below

Bloei & Groei in 100 woorden

Kleinschalig stadstuinieren en workshops over natuureducatie, een greep uit de succesvolle activiteiten van Bloei & Groei waarmee vrouwen in een kwetsbare positie in Zuidoost opbloeien. Ze krijgen zelfvertrouwen en hun eigenwaarde neemt toe. Vanuit een stevige basis kunnen de vrouwen op een informele manier zelf verder groeien. En het speciale is, deze methodiek staat ver van de formele en geïnstitutionaliseerde werkelijkheid van reguliere zorginstellingen.

Dit wil Bloei & Groei met het ontwikkeltraject bereiken

Bloei & Groei zit praktische gezien aan het einde van haar capaciteit. Om nu te versnellen en versterken zoeken ze naar mogelijkheden om verder te vervlechten met de stad. Hoe doe je dat en kan je agenda-bepalend zijn? Of moet je juist agenda-volgend zijn? Bloei & Groei wil ook op zoek naar een passende organisatievorm en naar een meer uniforme en vastgelegde methodiek. Verder dient de strategie verder te worden aangescherpt zodat het als kompas kan dienen voor toekomstige ontwikkelingen van het initiatief.

 


Bloei & Groei in 100 words

Bloei & Groei organises a range of activities around urban gardening for vulnerable women in Amsterdam-Zuidoost, including cultivation and ecology education workshops. The idea is that by working in the garden and seeing how vegetables and plants grow, the women gain self-esteem and self-respect. Bloei & Groei provides them with a solid base for further growth. What is special about the initiative is that the methodology is very informal and accessible compared to the institutionalised reality of regular care institutions.

What Bloei & Groei wants to get out of the accelerator programme

Bloei & Groei is virtually operating at max capacity. To continue to grow and develop, the initiative is looking at ways to further weave itself together with the city. But how does one do so while continuing to take a leading role and push your agenda? Or must one be content following the directions of others? Bloei & Groei also wants to explore an appropriate organisational form as well as a more uniform and fixed methodology. In addition, it hopes to further sharpen its strategy, so that the latter might function as a compass for the initiative’s further developments.  

Deel deze update
Updates over dit project