For English see below

BLOK in 100 woorden

BLOK is een mediaplatform voor en door jonge Amsterdammers, die vinden dat er iets flink mis is met het huidige beeld dat de media schetsen. Juist in deze tijden waarin negatieve geluiden overstemmen en mensen tegenover elkaar komen te staan, vindt BLOK het belangrijk om een positief, kritisch en inclusief geluid te laten horen. BLOK bestaat uit een team van jonge reporters met ieder zijn eigen specialiteit: geschreven journalistiek, fotografie, tekenen en video. Het team wordt ondersteund door jonge mediaprofessionals.

Dit wil BLOK met het ontwikkeltraject bereiken

BLOK weet als geen ander hoe je jongeren activeert om gebruik te maken van hun talenten. Maar op het gebied van marketing en positionering kunnen er volgens het team nog stappen gemaakt worden. In het ontwikkeltraject willen ze samen met een brandingexpert verkennen wat hun ‘unique selling point’ is en hoe ze zich strategisch kunnen positioneren in het medialandschap. Gegeven dat BLOK pas sinds september 2016 bestaat is het bereik al groot, maar dat kan volgens het team van BLOK nog veel groter. BLOK is nu vooral actief in Oost, maar wil uiteindelijk uitspreiden over de andere stadsdelen en misschien zelfs over heel Nederland.

 


BLOK in 100 words

BLOK is a media platform created by and for young Amsterdammers. BLOK argues that something is very wrong with current media. News is increasingly negative and divisive. BLOK, on the other hand, provides more positive, inclusive, yet critical news coverage. The platform consists of a team of young reporters, each specialised in a different type of journalism: writing, photography, drawing and video. The team is supported by media professionals.

What BLOK wants to get out of the accelerator programme

Like no other BLOK knows how to activate youngsters to utilise their talents. Yet in the fields of marketing and positioning the team believes additional steps can still be taken. In the accelerator programme they want to explore, with the help of a branding expert, what their ‘unique selling point’ is and how they can strategically position themselves in the media landscape. Given that BLOK only came into existence in September 2016, its reach is already quite large, yet it could be a lot larger. Currently BLOK operates mainly in East-Amsterdam; eventually it wants to spread across the other Amsterdam burroughs, and perhaps even the entire country.

Deel deze update
Updates over dit project