Boksschool Bijlmerbajes

For English see below

Boksschool Bijlmerbajes in 100 woorden

De kracht van sport is een middel om jezelf letterlijk en figuurlijk sterker te maken. Bij de Boksschool Bijlmerbajes is kickboksen de ideale activiteit om op laagdrempelige, ongecompliceerde wijze contact tussen oude en nieuwe Amsterdammers te stimuleren. De boksschool wil een toegankelijke ontmoetingsplek zijn voor verschillende groepen Amsterdammers. Met als belangrijkste groep, de nieuwe Amsterdammers. En ze proberen iedereen binnen Lola Lik te betrekken. Van de (creatieve) organisaties tot aan buurtbewoners en alle andere geïnteresseerde Amsterdammers.

Dit wil Boksschool Bijlmerbajes met het ontwikkeltraject bereiken

De boksschool heeft er inmiddels een eerste – succesvolle – proefmaand op zitten. Er komen zowel nieuwe als oude Amsterdammers op af en de lessen worden erg positief beoordeeld. Genoeg potentie dus, maar ze komen uren te kort om al hun doelstellingen te verwezenlijken.  Het ontwikkeltraject wort daarom ingezet om te leren hoe ze verder kunnen groeien zodat ze in staat zijn duurzame resultaten te behalen en hun impact te vergroten.

 


Boksschool Bijlmerbajes in 100 words

At Boksschool Bijlmerbajes old and new Amsterdammers connect with each other through kick boxing. The boxing school wants to offer a low key meeting place for different groups of Amsterdammers, the most important being newcomers. In organising activities, Boksschool Bijlmerbajes works closely with (creative) organisations from cultural hub Lola Lik and neighbourhood residents.

What Boksschool Bijlmerbajes wants to get out of the accelerator programme

The boxing school now has a first – successful – trial month ‘under its belt’. Both new and old Amsterdammers came along and the lessons got very favourable reviews. Plenty of potential, clearly, but the initiative’s current means do not match its aims. The accelerator programme will therefore be used to explore how best to continue to grow, so sustainable results can be achieved and the initiative’s impact expanded.

Deel deze update
Updates over dit project