BOOST voor talenten

For English see below

BOOST voor talenten in 100 woorden

BOOST voor talenten is een initiatief van BOOST voor Vluchtelingen, een community in Amsterdam Oost waarin buurtbewoners en vluchtelingen samenwerken aan directe integratie van vluchtelingen in onze maatschappij. Door het organiseren van activiteiten hebben de initiatiefnemers contact met zowel asielzoekers als statushouders. Met BOOST voor talenten willen ze hun netwerk in Amsterdam Oost inschakelen om de talenten van vluchtelingen verder te ontwikkelen en in te zetten binnen bestaande ondernemingen.

Wat BOOST voor talenten met het ontwikkeltraject wil bereiken

Het ontwikkeltraject wordt ingezet om een aantal activiteiten voor en door vluchtelingen, ondersteund door de netwerken van buurtbewoners in Amsterdam Oost, te versterken. Denk aan het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving (Administratie Café), cursussen om gewenste vaardigheden op te doen (computercursus, cursus Engelse taal), maar ook ondersteuning bij de opzet van ondernemingen en het verwerven van ZZP-opdrachten. En bij voorkeur zetten ze het liefst een aantal deelnemers uit hun eigen initiatief in binnen het ontwikkeltraject, zodat ze direct ervaring en contacten opdoen.

 


BOOST voor Talenten in 100 words

BOOST voor Talenten is a project by BOOST, a community of local residents and refugees in Amsterdam East working towards the integration of refugees into Dutch society. By organising activities, the initiators connect asylum seekers to asylum status holders, among other things. The project BOOST voor Talenten employs the network of the community to further develop the talents of refugees and introduce them to local companies.

What BOOST voor Talenten wants to get out of the accelerator programme

The accelerator programme will be used to bolster several of the initiative’s activities, undertaken by and for refugees and supported by the networks of Amsterdam-East residents. Think of activities like learning to navigate Dutch society (Administratie Cafe), classes teaching vital skills (e.g. computing, English proficiency), as well as support for those interested in starting a business or obtaining ZZP-commissions.

Deel deze update
Updates over dit project