Creatief ontwerpen 2.0

For English see below

Creatief Ontwerpen 2.0 in 100 woorden

Creatief Ontwerpen 2.0 is een project van Hotmamahot. In het project leren kinderen hoe industrieel ontwerpen toepasbaar is op hun eigen leven. In de naschoolse techniekworkshops in De Gele Pomp in Noord maken kinderen onder andere elektrische autootjes, robots en raketten. In het huidige onderwijs wordt weinig aandacht besteed aan techniek, terwijl er op dit gebied nu juist zo veel gebeurt. Creatief Ontwerpen 2.0 laat kinderen kennismaken met deze ontwikkelingen.

Dit wil Creatief Ontwerpen 2.0 met het ontwikkeltraject bereiken

Omdat de technieksector zich zo hard ontwikkelt, moeten de workshops die bij Creatief Ontwerpen 2.0 worden aangeboden zich ook blijven ontwikkelen. Vandaar die 2.0! De mannen achter het initiatief willen het ondersteuningstraject van Amsterdammers, Maak je Stad! gebruiken om zichzelf bij te scholen op het gebied van 3D-ontwerpen, duurzame energie en programmeren. Met de nieuwe kennis die wordt verworven zullen de workshops worden verbeterd. Daarnaast willen de initiatiefnemers de sociale impact die wordt gemaakt met het project beter in beeld brengen.

 


Creatief Ontwerpen 2.0 in 100 words

Creatief Ontwerpen 2.0 is a project by Hotmamahot. The project teaches children in what ways industrial design is applicable to their own lives. In the after school programme at De Gele Pomp in Amsterdam-North, children make little electric cars, robots and space rockets, among other things. In today’s education programmes little attention is paid to technology education, despite the fact that the field is developing extremely rapidly. Creatief Ontwerpen 2.0 introduces children to these developments.

What Creatief Ontwerpen 2.0 wants to get out of the accelerator programme

To keep up with a rapidly changing technological sector, the workshops offered at Creatief Ontwerpen 2.0 must also keep developing and improving. Hence the 2.0! The men behind the initiative want to use the accelerator programme to retrain and -educate themselves in the fields of 3D-design, sustainable energy and programming. With the new knowledge acquired, the workshops will be improved. In addition, the initiators want to better visualise and map the social impact that is being made with the project.

Deel deze update
Updates over dit project