Crowdsourcing Mr. Visserplein

For English see below

Crowdsourcing Mr. Visserplein IN 100 WOORDEN

In de ontwikkeling van de stad wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met de akoestische waarde van de publieke ruimte. Samen met bewoners, Soundtrackcity en het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam brengt Crowdsourcing Mr. Visserplein de soundscape van het Mr. Visserplein in kaart. Bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden onderzoeken en leren in het project hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Samen werken ze aan innovatieve oplossingen om de verblijfskwaliteit van het Mr. Visserplein te verbeteren.

DIT WIL Crowdsourcing Mr. Visserplein MET HET ONTWIKKELTRAJECT BEREIKEN

Binnen Amsterdammers, Maak je Stad! wil Soundtrackcity verkennen hoe je deze thematiek; geluid als fundamenteel aspekt binnen het ontwerpproces van de publieke ruimte, onder de aandacht brengt op beleidsniveau binnen de gemeente Amsterdam, ook al is daar vanuit de gemeente geen concrete opdracht voor. Hoe genereert Soudtrackcity de nodige interesse en partnerschappen zodat het onderwerp geluid in de stad meer aandacht krijgt van beleidsmakers en stadsontwikkelaars? Binnen het ontwikkeltraject wil Soundtrackcity haar communicatie naar een hoger plan tillen. Daarbij wordt ingezien dat ze niet alleen zelf het hele verhaal hoeft te vertellen. Er zijn ambassadeurs nodig.

 


Crowdsourcing Mr. Visserplein in 100 words

In urban development little attention is paid to the acoustic value of public space. Together with residents, Soundtrackcity and the Centre for Urban Studies of the University of Amsterdam, Crowdsourcing Mr. Visserplein maps Mr. Visserplein’s soundscape. Residents from different social backgrounds research and learn what role sound plays in creating a pleasant public space. Together they develop solutions to improve the soundscape of Mr. Visserplein.

What Crowdsourcing Mr. Visserplein wants to get out of the accelerator programme

Within ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’, Soundtrackcity wants to explore how the fundamental importance of sound in designing public space(s) can be brought to the attention of the Amsterdam city council, even if no concrete request has been issued by the council to do so. How can Soundtrackcity generate the necessary interest and partnerships to ensure that the theme of sound in the city gains prominence amongst policy-makers and city developers alike? Within the accelerator programme, Soundtrackcity wants to radically improve its communication, realising that it cannot and should not tell the entire story on its own. Rather, ambassadors are needed.

Deel deze update
Updates over dit project