De Kracht van Eendracht

For English see below

De Kracht van Eendracht in 100 woorden

Op Sportpark de Eendracht in Nieuw-West zijn verschillende clubgebouwen verouderd. Het project De Kracht van Eendracht gaat met jongeren en statushouders met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag om de clubgebouwen op te knappen en te verduurzamen. Tijdens het proces worden de jongeren en statushouders opgeleid tot allround vakmannen en -vrouwen.

Dit wil De Kracht van Eendracht met het ontwikkeltraject bereiken

De Kracht van Eendracht wil leren hoe zij het beste hun sociaal-maatschappelijke verhaal kunnen communiceren. Hoe laat je zien welke impact je maakt met je project? Daarnaast willen ze samenwerkingen smeden met bouwbedrijven om zo meer kennis over duurzame bouwtechnieken aan te kunnen bieden aan de deelnemende jongeren en statushouders. Ook zal er verkend worden met de politiek en kennisinstellingen of het mogelijk is om de deelnemers een diploma of andere vorm van erkenning aan te bieden.

 


De Kracht van Eendracht in 100 words

Multiple sports buildings are outdated at Sportpark de Eendracht in Amsterdam Nieuw-West. De Kracht van Eendracht works with youth and newcomers on their regeneration. Making these buildings more sustainable and energy efficient is an important aspect of the project. During the process the youth and newcomers are trained to become all-round crafts(wo)men.

What Kracht van Eendracht wants to get out of the accelerator programme

De Kracht van Eendracht wants to learn how best to communicate its social story. How do you illustrate your project’s impact? In addition, the initiative wants to collaborate with construction companies in order to be able to provide more knowledge regarding sustainable construction techniques to participating youngsters and status holders. And it will explore, in conjunction with the city council and relevant knowledge institutes, whether it is possible to offer participants a diploma or some other form of recognition.

Deel deze update
Updates over dit project