Designathon Works

For English see below

Designathon Works in 100 woorden

Speels en uitdagend ontwerpend leren op school. Bij Designathon Works hebben ze een leermethode voor basisscholen ontwikkeld waarmee op praktische en betaalbare wijze invulling gegeven kan worden aan de kerndoelen Natuur en Techniek. Aan de hand van kant-en-klare lespakketten, designathons genoemd, verzinnen, bouwen en presenteren kinderen hun zelf bedachte oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken, zoals afval, mobiliteit, eten, water, circulaire economie en meer. Zo leren kinderen een betere toekomst te ontwerpen met nieuwe technologieën.

Wat Designathon Works met het ontwikkeltraject wil bereiken

Ondanks de groei van co-creatie in vele sectoren – zowel publiek als privaat – zijn er nog weinig goede voorbeelden van kinderen die serieus genomen worden als co-creeërders van onze gezamenlijke toekomst. Met Designathon Works willen ze laten zien dat de verbeelding van kinderen nieuwe inzichten kan voortbrengen op het gebied van ‘wicked problems’. Ze zien graag dat bedrijven en publieke instituten, kinderen serieus gaan nemen en vaker betrekken als co-creërders van producten en diensten die op hen gericht zijn.

 


Designathon Works in 100 words

Designathon Works envisions a world where children’s creativity and technological know-how is cultivated to design a sustainable world for people and planet. The initiative achieves this by spreading the designathon method and thinking, to schools, institutes and businesses worldwide. The method is a specially developed design thinking method for children, which incorporates thinking and making with technologies, for children in the 7 to 12 year range. Through the learning method children harness their natural creativity, develop empathy, and explore new technologies and their implications for society.

What Designathon Works wants to get out of the accelerator programme

The rapid growth of co-creation in sectors public and private has not yet extended towards children, who are still rarely seen as co-creators of our shared future. Designathon Works aims to show that children’s imagination can however engender new and valuable insights into myriad ‘wicked problems’. The initiative would like to see companies and public institutes start to take children seriously, more often actively involving them as co-creators of products and services that are aimed at them in the first place.

Deel deze update
Updates over dit project