Eet-alage

For English see below

Eet-alage in 100 woorden

Sinds 2014 zijn verschillende deelnemers aan het stadslandbouwproject bezig met duurzame voedselproductie en verkoop daarvan. De Eet-alage wordt een openbare route langs alle initiatieven, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale media (smart phones, qr codes, augmented reality etc.) om meer informatie te krijgen over het onderwerp. Dezelfde route kan op internet gemaakt worden door een digitale plattegrond te bewandelen waar de informatie ook op staat. De website ondersteunt eveneens de app met meer informatie en achtergronden. Het doel van eetalage is om het publiek beter te informeren over, en betrekken bij de initiatieven in NoordOogst. Tegelijkertijd zorgt het ook voor verbeterde cohesie tussen die initiatieven van NordOogst.

Dit wil Eet-alage met het ontwikkeltraject bereiken

Het ontwikkeltraject plus de financiële ondersteuning wordt gebruikt voor het inrichten van de infrastructuur van De Eet-alage (digitaal en fysiek) en voor het promoten van De Eet-alage en Noordoogst. Hierbij wordt vooral kennis en kunde gezocht op het gebied van communicatie en technologie ten bate van de eet-alage.

 


Eet-alage in 100 words

Since 2014 numerous initiatives focusing on sustainable food production have emerged at urban farming project NoordOogst. Eet-alage will be a public route connecting all the different initiatives. By integrating digital media such as smartphone technology, QR codes and augmented reality into the route, visitors can access information about the different projects. The route will also be available online as well as in the form of an app. The goals of Eet-alage are to better inform visitors on what is going on at NoordOogst, involve visitors in a new and exciting way, and improve the cohesion between the different initiatives.

What Eet-alage wants to get out of the accelerator programme

The accelerator programme and its accompanying financial support will be used to design Eet-alage’s digital and physical infrastructure and to promote Eet-alage and Noordoogst more generally. In this process, knowledge and expertise in the field of communication and technology are sought after in particular, as means to further bolster the project.

Deel deze update
Updates over dit project