Het Ware Noorden

For English see below

Het Ware Noorden in 100 woorden

Het Ware Noorden is een platform in Amsterdam-Noord dat maakdagen organiseert, die onder leiding staan van vakbekwame Noorderlingen. Samen met nieuwe bewoners van Noord en andere inwoners van de stad worden producten gemaakt van oude en hergebruikte materialen, zoals bankjes voor het BankjesCollectief. De samenwerking zorgt ervoor dat sociale segregatie wordt tegengegaan en vakkennis niet verloren gaat.

Dit wil Het Ware Noorden met het ontwikkeltraject bereiken

Het bereiken van Noorderlingen blijkt nog lastig. Het Ware Noorden wil het ondersteuningstraject daarom gebruiken om te verkennen hoe je het best je doelgroep kan bereiken. Samenwerking met maatschappelijke organisaties in Noord is daarbij van essentieel belang. Het Ware Noorden wil het platform samen met Noorderlingen van de grond krijgen en in de toekomst het platform ook uitrollen over de rest van de stad.

 


Het Ware Noorden in 100 words

Platform Het Ware Noorden organises maker events in Amsterdam-North, led by skilled, longtime residents of the area. During the events new residents of Amsterdam-North and people from other parts of the city learn to make products, such as benches for the BenchesCollective, from old and recycled materials. The collaboration between the old and new community improves the social cohesion between the two groups and ensures that maker skills are not lost.

What Het Ware Noorden wants to get out of the accelerator programme

Reaching ‘Northerners’ still proves tricky. Het Ware Noorden therefore wants to use the accelerator programme to explore how best to reach its target audience. To do so, collaboration with social organisations active in the North is imperative. Initially, Het Ware Noorden wants to launch its platform together with and for Northerners. In the future, it hopes to roll out the platform over the rest of the city.   

Deel deze update
Updates over dit project