For English see below

Yalp in 100 woorden

Kinderen spelen steeds minder buiten. Tieners lijken vaak vastgesmolten aan hun smartphone. Volwassenen zitten dagelijks veel te veel uren op een stoel. Zorgelijk? Ja! De realiteit? Dat helaas ook. Bewegen is gezond, maar soms kun je wel een zetje gebruiken. Yalp creëert inspirerende omgevingen die jonge en oude Amsterdammers uitdaagt tot bewegen. Hierbij maken ze gebruik van digitale technologie. Zo kun je de digitale voetbalmuur Sutu, digitale speelpilaren Memo en andere hypermoderne speeltoestellen nu al in Amsterdam vinden. Bij de digitale voetbalmuur hoort een persoonlijke app, waarbij een interactieve voetbalcompetie mogelijk wordt, zowel met meerdere spelers als individiueel.

Dit wil Yalp met het ontwikkeltraject bereiken

De app bij de voetbalmuur wordt op dit moment gemaakt. Yalp wil graag leren hoe de Amsterdamse gebruikers leidend kunnen zijn in het ontwikkelproces van de speeltoestellen en hoe zij zelf meer regie hebben over de spelvormen die aangeboden kunnen worden. Hoe wil jij straks voetballen en wat wil je terug zien in de app? Verder is ook communicatie een belangrijke uitdaging. Veel Amsterdammers weten nog niet dat dit soort speeltoestellen in onze stad bestaan. Yalp wil daarom ook graag leren hoe ze op passende en effectieve wijze kunnen communiceren over de bestaande speeltoestellen, de toekomstige app en hun missie om Amsterdam meer te laten bewegen.

 


Yalp in 100 words

Children are spending less time playing outside, teenagers are addicted to their smartphones and adults spend hours sitting behind their desks at work. Exercising is healthy, but sometimes you need a little help. Yalp designs digitally ingrained environments that challenge young and old Amsterdammers to exercise. Digital football wall Sutu is one of the environments Yalp designed. Sutu invites people to connect with an app and play an interactive football competition.

What Yalp wants to get out of the accelerator programme

The app connected to the digital football wall is currently under construction. Yalp would like to learn how Amsterdam users can take a leading role in designing the gaming consoles and equipment, as well as the game forms offered. How would you like to play football? What do you want to see reflected in the app? Another important challenge is communication. Many Amsterdam citizens do not know gaming consoles like these exist in our city. Yalp therefore also wants to learn how to effectively communicate about the existing consoles, the future app and its mission to make Amsterdam move more.  

Deel deze update
Updates over dit project