KAREL

For English see below

KAREL in 100 woorden

De KAR voor Elektriciteit op Locatie is een project waarin een oude, elektrisch aangedreven Spijkstaalwagen wordt omgebouwd naar de moderne standaard voor het leveren van schone energie op locatie. Eigenlijk een rijdende batterij met groene energie maar met een maatschappelijke functie. Het Moving Arts Project gebruikt KAREL als mobiel uithangbord voor de stad waarin getoond wordt hoe artistieke evenementen in en rond Amsterdam op duurzame wijze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Dit wil KAREL met het ontwikkeltraject bereiken

Om KAREL verder te ontwikkelen willen de initatiefnemers vanuit verschillende disciplines nadenken over de mogelijkheden om dienstverlening rond KAREL te positioneren. Hierbij is aansluiting binnen de stad als geheel van belang. Verder willen ze Karel ook een meer structurele plek geven in hun organisatie. Hoe kunnen ze hun artistieke werk combineren met het aanbieden van KAREL? Daarbij is vormgeving en tarifering van de aanvullende werkzaamheden ook een aandachtspunt waar ze meer duidelijkheid over willen geven. Tegelijkertijd is het van belang dat KAREL niet gereduceerd wordt tot een batterij op wielen.

 


KAREL in 100 words

KAREL transforms an old, electrically powered Spijkstaal car into a modern vehicle providing clean energy at civic and community events. In transforming the vehicle the initiative works closely together with young people who have difficulties finding a job. Moving Arts Project, the initiator of KAREL, hopes that, besides providing energy, the vehicle will promote sustainability and talent development of youth.

What KAREL wants to get out of the accelerator programme

To further develop KAREL, its initiators want to explore different possibilities of providing services around it. Here connection to the city as a whole is important. In addition, they want to give KAREL a more prominent, structural place in their organisation. How can they combine KAREL with their artistic work? In this process another focus is more clearly laying out the design and tarification of the additional activities and services. At the same time, it is important that KAREL does not become reduced to a mere battery on wheels.      

Deel deze update
Updates over dit project