Lang Leven in Plan Berlage

For English see below

Lang Leven in Plan Berlage in 100 woorden

Het stedenbouwkundig Plan Zuid van architect Berlage bestaat 100 jaar. Het is een geliefde buurt, maar hoe ‘age-friendly’ is deze buurt? Door de veelal niet levensloopgeschikte woningvoorraad liggen isolement en vereenzaming op de loer. “Lang Leven in Plan Berlage” ontwikkelt oplossingen om de fysieke en sociale toegankelijkheid van de wijk te vergroten. Pilotprojecten dienen als voorbeeld voor andere Amsterdamse wijken, zodat ook die in de toekomst beter ingericht zijn op ‘aging in place’: de mogelijkheid om in eigen huis en vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen op een veilige, onafhankelijke en comfortabele wijze, los van leeftijd, inkomen en beperking.

Dit wil Lang Leven in Plan Berlage met het ontwikkeltraject bereiken

Het burgerinitiatief Levensloopbestendig Wonen wil i.s.m. >studiotransit en bewoners van Plan Berlage concrete plannen en ideeën die het gezond ouder worden in eigen buurt stimuleren, verbeelden en verbinden. Via Maak je Stad wordt contact gezocht met mensen die creatieve mogelijkheden willen en kunnen bedenken en met mensen die daadwerkelijke mogelijkheden hebben om pilotprojecten tot stand te brengen. Hierbij is het naar voren brengen van de maatschappelijke meerwaarde van ‘age-friendly’ interventies in de bestaande woonomgeving (zeker binnen de huidige overspannen woningmarkt!) een belangrijk aandachtspunt. Ook wil het burgerinitiatief zich verder ontwikkelen tot een meer professionele organisatievorm.


Lang Leven in Plan Berlage in 100 words

Plan Zuid by architect Berlage celebrates its 100th birthday. It is a beloved neighbourhood among Amsterdammers, but is it age-friendly? Lang Leven in Plan Berlage explores how older people can age happily and healthily in the neighbourhood and develops solutions to increase the physical and social accessibility of the area. The project serves as a model project for other Amsterdam districts.

What Lang Leven in Plan Berlage wants to get out of the accelerator programme

In collaboration with >studiotransit and Plan Berlage residents, the citizen initiative ‘Levensloopbestending Wonen’ wants to visualise and connect concrete plans that stimulate healthy aging in one’s own neighbourhood. Through ‘Maak je stad’ avenues of cooperation will be explored with people willing and able to draw up creative solutions, as with those actually capable of bringing these solutions to life via pilot projects. Of crucial importance here is to make explicit the added social value of ‘age-friendly’ interventions into the existing living environment (especially within the tight current housing market). In addition, the citizen initiative wants to continue to develop into a more professional organisation.

Deel deze update
Updates over dit project