Noordjes Schrijflab

For English see below

Noordjes Schrijflab in 100 woorden

Noordjes Schrijflab is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die een taalachterstand hebben, moeite hebben met begrijpend lezen of schrijven, of het gewoon lastig vinden om zich uit te drukken in de Nederlandse taal.  Dichters, illustratoren, schrijvers en journalisten gaan in het Schrijflab met de kinderen op een creatieve manier aan de slag. Met gedichten, liedjes, raps, en (fantasie) verhalen raken de kinderen op een speelse manier vertrouwd met taal.  Ze krijgen daarbij individuele aandacht, die ze vaak hard nodig hebben. Het aanbod is gratis, waardoor de drempel laag blijft. Schrijflab is geïnspireerd op de organisatie 826 National van de Amerikaanse schrijver en kunstenaar Dave Eggers.

Dit wil Noordjes Schrijflab met het ontwikkeltraject bereiken

Het schrijflab loopt goed en het werk heeft een waardevolle impact op de kinderen. Vooralsnog is het bereik echter vooral beperkt tot Amsterdam Noord en dit wil Noordje veranderen. Om op te schalen en zo nóg meer kinderen en jongeren een plek te kunnen bieden, willen ze een blauwdruk maken van hun werk. Ook willen ze meer leren over effectmeting van hun programma om zo beter inzicht te krijgen in hun jonge deelnemers. Ten slotte willen ze graag nieuwe samenwerkingen aangaan met scholen, gemeenten en andere overheden.

 


Noordjes Schrijflab in 100 words

Noordjes Schrijflab, an initiative by Noordje, is based on American writer Dave Egger’s 826 National (writing, publishing, tutoring). At the Schrijflab children – especially those with language or social difficulties – work on their homework together in a creative learning environment. Participation is free and therefore classes are accessible to anyone. The children are supported by a team of volunteers and professionals (writers, journalists, illustrators) in the field of language and creativity.

What Noordjes Schrijflab wants to get out of the accelerator programme

Noordjes Schrijflab is doing well and seems to be having a positive impact on the children. Its reach however is still largely limited to the north of Amsterdam. To scale up and be able to offer even more children and youngsters a place, the initiative wants to set up a blueprint of its work. In addition, Schrijflab wants to learn more about measuring the impact of its programme, in order to improve its understanding of young participants. And, finally, the initiative would like to engage in new collaborations with schools, municipalities and other governmental organs.

Deel deze update
Updates over dit project