School Makandra

For English see below

School Makandra in 100 woorden

Kinderen leren van kinderen, soms beter dan van ‘grote mensen’. Dat weet Jaïra Daal als geen ander. Ze is 13 jaar en heeft al drie jaar haar eigen school, School Makandra. Iedere zondag geeft ze daar les aan ongeveer 15 tot 20 kinderen. Jaïra heeft nog meer jonge leerkrachten in dienst, die wekelijks komen helpen bij de lessen. Ze ziet haar leeringen groeien en ontwikkelen en voortuitgang boeken in vakken als rekenen, taal, begrijpend lezen, Engels en gymnastiek. Daarnaast is de school voor veel kinderen een tweede thuis; naast de lessen krijgen de leerlingen een warme maaltijd en persoonlijke aandacht.

Dit wil School Makandra met het ontwikkeltraject bereiken

School Makandra wil het ontwikkeltraject gebruiken om meer kinderen les te kunnen geven en om voor kansarme kinderen een iPad aan te kunnen schaffen, zodat zij net als andere kinderen op het gebied van techniek en leren in een online omgeving kunnen meekomen. De 21st Century skills en je weg weten te vinden in een digitale wereld worden steeds belangrijker in het onderwijs, daarom staat het realiseren van deze mogelijkheid voor iedereen voorop bij School Makandra.

 


School Makandra in 100 words

At School Makandra children educate children, which is sometimes more effective than when adults try to do so. Jaïra knows this all too well. She is 13 years old and the founder of School Makandra, which she has been running together with her sister and nephew for three years now. Every Sunday about 15 to 20 children visit the school. Jaïra enjoys seeing how the children develop and progress in subjects such as mathematics, Dutch, reading, English and gymnastics. The school is a second home for many children; aside from following classes, the students are offered meals and a lot of personal attention.

What School Makandra wants to get out of the accelerator programme

School Makandra wants to use the acceleration programme to be able to reach and teach more children and to buy iPads for the most underprivileged amongst them, so they too can keep up in the field of technological expertise and digital learning. 21st Century skills and the ability to navigate a digital world are becoming increasingly important in education; ensuring that everyone has the opportunity to develop these skills therefore constitutes the first and foremost concern at School Makandra.

Deel deze update
Updates over dit project