Storypix

For English see below

Storypix in 100 woorden

Wat als je kunst overal kon zien, in plaats van alleen in musea en gallerijen? Storypix maakt kunstcollecties voor iedereen toegankelijk door deze tentoon te stellen op digitale billboards in de stad. Via een app op je telefoon kun je bovendien inloggen en een kunstwerk ‘bedienen’. Zo kun je zoomen en swipen, of een gesproken boodschap bij het kunstwerk achterlaten. Door verhalen te delen en te luisteren naar de bijdragen van anderen, komen kunstwerken letterlijk tot leven en zie je de wereld door de ogen van een ander.

Dit wil Storypix met het ontwikkeltraject bereiken

Storypix komt tot leven door haar gebruikers. Daarom is een sociaal platform belangrijk. Op dit moment is Storypix bezig een tweede prototype te lanceren. Met het ontwikkeltraject willen ze de mogelijkheden van het platform verder verkennen en vormgeven, waarbij wordt samen gewerkt met kunstenaars en fotografen. Met een verbeterd sociaal platform kunnen er ook samenwerkingen worden gezocht de gemeente en musea in Amsterdam, waardoor Storypix groeit en wordt gedragen door de stad.

 


Storypix in 100 words

What if you could see art everywhere, rather than just in museums and galleries? Storypix makes art collections accessible to everyone by displaying them on digital billboards in the city. Additionally, via an app on your phone, you can log in and ‘operate’ an artwork, meaning  that you can zoom and swipe, or leave a spoken message. By sharing stories and listening to the contributions of others, artworks literally come to life.

What Storypix wants to get out of the accelerator programme

It is its users that bring Storypix to life. Hence a social platform is essential. At the moment, Storypix is busy launching a second prototype. The initiative hopes the accelerator programme allows it to further explore the platform’s possibilities by allowing it to collaborate with artists and photographers. An improved social platform will also enable Storypix to explore partnerships with the city council and Amsterdam museums, fostering its growth while being carried by the city.  

Deel deze update
Updates over dit project