OOPOEH

For English see below

Stichting OOPOEH in 100 woorden

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor ouderen en een leuker leven voor huisdieren. Voor dit doel zetten zij ouderen in als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 vliegen in één klap: ouderen helpen aan meer gezelschap en beweging, huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. Met OOPOEH kunnen 55+ers zich nu aanbieden als maatje voor een huisdier. Veel ouderen zijn graag in het gezelschap van een huisdier, maar willen de volledige zorg niet meer dragen. Stichting OOPOEH biedt uitkomst.

Dit wil Stichting OOPOEH met het ontwikkeltraject bereiken

Met het ontwikkeltraject van Amsterdammers, Maak je Stad! wil Stichting OOPOEH het makkelijker en laagdrempelinger maken voor senioren in Amsterdam om deel te nemen aan de activiteiten. Zo wil de stichting investeren in het organiseren van huisbezoeken, aanmaken van online (videovoorstel)profielen van senioren, organiseren van proefwandelingen tussen jongeren met huisdieren en senioren en het bereiken van (kwetsbare) senioren, door samenwerkingsverbanden met Welzijn op recept, fysiotherapeuten en dierenartsassistenten.

 


OOPOEH in 100 words

OOPOEH promotes healthy and active lifestyles among people aged 55 and over by connecting them to pets (and their owners) in the neighbourhood, killing two birds with one stone: on the one hand, the elderly feel less lonely and exercise more when taking care of the pets, and on the other, these pets receive attention and care their busy owners cannot always provide. Many elderly people would like to have a pet, but do not want to take full responsibility of taking care of them anymore. OOPOEH bridges that gap.

What OOPOEH wants to get out of the accelerator programme

With Amsterdammers, Maak je Stad!’s acceleration programme OEPOEH wants to lower the threshold for the city’s seniors to participate in activities. It wants to invest in the organisation of home visits, the creation of online profiles for seniors (where they introduce themselves in a video), the organisation of trial walks between youngsters with pets and seniors, and reaching (vulnerable) seniors, through partnerships with ‘Welzijn op recept’, physiotherapists and veterinary assistants.    

Deel deze update
Updates over dit project