Over ons

Over ons

For English see below

Amsterdam was in 2016 en 2017 de meest innovatieve stad van Europa. In een wedstrijd, georganiseerd door de Europese Commissie, versloeg Amsterdam steden als Parijs, Wenen en Turijn. Volgens de jury lopen we in Amsterdam voorop met slimme, sociale en creatieve oplossingen voor een beter leven in de stad.

Naast de eer krijgt Amsterdam een geldprijs. En die prijs is voor alle Amsterdammers omdat we de samen de stad maken.

Ontwikkeltraject

Amsterdammers, Maak je Stad! is een ontwikkeltraject geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Waag Society, met ondersteuning van Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Met dit traject ondersteunen we stadmakers, actieve burgers en sociaal ondernemers bij hun initiatieven om onze stad voor iedereen leefbaar te maken en te houden.

Concreet betekent dit dat we 37 innovatieve praktijken, burgerinitiatieven en ondernemingen ondersteunen door middel van een ontwikkeltraject, inclusief financiële ondersteuning.

Samen innovatie versterken

De uitdagingen in onze stad vereisen de creativiteit en denkkracht van alle Amsterdammers. Hoe blijven we ons leven lang gezond? Hoe zorgen we ervoor dat jong en oud hun talenten blijven ontplooien? En hoe doen we dit op een manier waardoor iedereen ervan kan profiteren? De antwoorden liggen in de stad. Lokale maatschappelijke initiatieven verdienen een impuls en moeten ondersteund worden.

Voor de deelnemers samen is er 600 duizend euro aan financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Met elkaar en met hulp van experts werken ze gedurende een ontwikkeltraject van 6 maanden aan het versterken van hun initiatief. Bijvoorbeeld op het gebied van strategie en projectorganisatie, communicatie en financiering.

Ook krijgen de deelnemers toegang tot een netwerk van experts vanuit de Gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en Amsterdam Smart City.

Gezondheid & Talent

Amsterdam kent op tal van terreinen innovatieve stadmakers. Toch hebben we ervoor gekozen om Amsterdammers, Maak je Stad! te focussen op 2 thema’s die essentieel zijn voor een Amsterdam waarin iedereen gelijke kansen heeft: ‘Gezonde Stad’ en ‘Talentvolle Stad’. Onder Ontwikkeltraject lees je meer over deze thema’s.

Blijf op de hoogte

Tijdens het hele traject houden we iedereen op de hoogte over de ontwikkelingen en de ervaringen van de deelnemers. Hier op deze website, via Twitter en met onze nieuwsbrief.

 


Amsterdam is Europe’s most innovative city. In a competition organised by the European Commission Amsterdam beat cities such as Paris, Vienna and Turin. According to the jury, Amsterdam is at the forefront of innovation with its smart, social and creative solutions for a better life in the city.

Next to the honour which was granted to the city, Amsterdam won a substantial financial reward. The prize money is for all Amsterdammers, because together we make the city.

Accelerator programme

Amsterdammers, Maak je Stad! is an accelerator programme initiated by the City of Amsterdam, Kennisland, Pakhuis de Zwijger and Waag Society, and with the support of the Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions and the European Commission.

The programme supports citymakers, active citizens and social entrepreneurs who have as their mission to improve the liveability of the city.

No less than 475 citymakers applied to Amsterdammers, Maak je Stad!. Although it was a difficult task, an advisory committee of experienced Amsterdam-based citymakers accomplished to select 37 initiatives to be included into the programme. They excelled in terms of, for example, inclusivity and innovative approach.

Strengthening innovation together

In order to solve some of the issues Amsterdam is coping with, creative thinking among all Amsterdammers is required. How can we live healthy lifestyles? How do we ensure that young as well as old people can develop their talents throughout their life courses? And how do we organise this in a way that is valuable for all? Amsterdammers have answers to these questions and therefore they deserve support.

In total 600,000 euros of the prize money has been made available for the selected citymakers. Next to that, they are offered workshops and training over a period of six months focussing on topics such as strategy development, project organisation, communication and finance.

Moreover, the participants gain access to a network of experts from the City of Amsterdam, the Amsterdam Economic Board and Amsterdam Smart City.

Health & Talent

Amsterdam innovates in many areas. However, Amsterdammers, Maak je Stad! focuses on two essential themes when it comes to innovation: ‘Healthy City’ and ‘Talented City’.